Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

Biogas Väst

Biogas Väst
Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland.

Horizon 2020

Horizon 2020
EU:s ramprogram för forskning och innovation. Hållbar utveckling Västs uppdrag är att öka kännedomen om arbetsprogrammet Säker, ren och effektiv energi

Sol i Väst

Vi bygger solel i Västra Götaland
Sol i Väst är ett nätverk där offentliga aktörer tillsammans bygger upp kompetens och erfarenheter om solcellsutbyggnad.

Nätverk för energieffektivisering

I våra nätverk hjälper företagen varandra med energieffektivisering
Energikontor Väst driver företagsnätverk i Västra Götaland för att stödja företagen i deras arbete med energieffektivisering.

Stöd för energiåtgärder i företag

Vi hjälper företag att minska energianvändningen
Energikontor Västs projekt för att stödja företag i Västra Götaland före, under och efter en energikartläggning.

Solenergidagarna 2013/2014

Europeisk kampanj som pågår under hela maj månad, då man lyfter fram solenergi på olika sätt.
Europeisk kampanj som pågår under hela maj månad, då man lyfter fram solenergi på olika sätt.

Sol i Väst 2013-2016

Västra Götaland satsar på solel
Sol i Väst är en överenskommelse mellan 23 kommuner och andra organisationer om att investera i solcellsanläggningar. Sol i Väst stöttar deltagarna genom hela processen från förstudie till besiktning och uppföljning.

Förstudie - Framgångskoncept för projekt med företag

Förstudie - Framgångskoncept för projekt med företag
En förstudie kring vilka faktorer som gör energiprojekt riktade till företag framgångrika.

Bioenergi och ånga i industrin

Bioenergi för ångproduktion inom svensk tillverkningsindustri
Bioenergi för ångproduktion inom svensk tillverkningsindustri

Nätverk för förnybar värme

Nätverk för förnybar värme
En nationell kraftsamling för att sprida fördelarna om kombinationen av sol- och pellets