Så jobbar vi i coronatider

Corona-pandemin ställer vårt samhälle och vårt näringsliv inför många svåra utmaningar. Även Innovatumkoncernens (som Energikontor Väst är en del av) verksamheter påverkas av de rådande omständigheterna, men arbetet fortsätter. Inte minst kring hur vi på olika sätt kan fortsätta att stötta utveckling och innovationsförmåga på både kort och lång sikt.

- Vi vet att Coronaviruset innebär stora störningar och svåra avbräck för en mängd verksamheter i samhället. Vi inom Innovatumkoncernen vill bidra med att göra det vi kan för att mildra effekterna. Vi kommer att hålla vår verksamhet igång och arbetar för att identifiera sätt att erbjuda vår kompetens, både på kortare och längre sikt, för att fortsätta att stärka näringslivets konkurrenskraft och samhällets utveckling, säger Martin Wänblom VD, Innovatum.

Säkerheten för våra medarbetare, samarbetsparter och besökare är av största vikt, samtidigt behöver verksamheten fortsätta. Det betyder att vi fortsätter att arrangera möten, event och aktiviteter, men vi gör det i möjligaste mån digitalt och resfritt.

Utgångspunkten för Innovatums förhållningssätt är myndigheternas rekommendationer. De följs av koncernens ledningsgrupp som vid förändringar uppdaterar riktlinjerna för de olika verksamheterna.

- Vi har ännu inte överblick över vad som kommer att vara de viktigaste insatserna för en stark återhämtning i coronavirusets kölvatten men Innovatum har erfarenhet av att arbeta med omställning av näringsliv i krissituationer, något som förhoppningsvis kommer till nytta även nu. Det är ingen tvekan om att det är en väldigt svår tid för många företag just nu, men vi vet att kriser också kan skapa grogrund för utveckling och nya lösningar. Vi kommer att lyssna in behoven för att se vad Innovatum kan bidra med för våra besökare och samarbetsparter och hur vi kan stärka såväl befintligt näringsliv, som startups.

ENERGIKONTOR VÄST

fortsätter arbetet i samma omfattning som tidigare, men med skillnaden att alla möten och aktiviteter genomförs digitalt. Större arrangemang ställs inte in utan flyttas fram eller anpassas.

Förändringar som genomförts:

  • Möten, workshops och seminarier görs med hjälp av digitala verktyg
  • Externa besök i Innovatums lokaler i Trollhättan har kraftigt begränsats för att värna personal och besökare
  • Göteborgskontoret är stängt under en period och samtlig personal med placeringsort Göteborg arbetar hemifrån i den mån det är möjligt.

Vi gör allt vi kan för att ställa om för att kunna fortsätta genomföra våra projekt, satsningar och åtaganden i en tid då det är av största vikt att stötta företagen.