Ways2Taste

Ways2Taste är ett forskningsprojekt som tar sikte på att hantera två tuffa miljöutmaningar: resursbrist och växande avfallsproduktion, med hjälp av svampar som omvandlar restprodukter till nya material.
ways2taste.jpg

Svampar omvandlar restprodukter till mat, bränsle och nya material

Ways2Taste är ett forskningsprojekt som tar sikte på att hantera två tuffa miljöutmaningar: resursbrist och växande avfallsproduktion. Vid Högskolan i Borås har en unik forskningsmiljö byggts upp för att möta båda dessa frågor – med hjälp av svampar som omvandlar restprodukter till nya material.

För att på allvar skapa ett hållbart och cirkulärt samhälle med god ekonomi måste avfallet förädlas till nya råvaruresurser. I dag används avfall från hushåll och verksamheter i Sverige främst till energi (värme, el eller biogas) – runt om i världen deponeras fortfarande det mesta. Det betyder att nya processer och strategier för återvinning behövs för att uppnå en hållbar tillväxt och en verkligt cirkulär ekonomi. För den som skapar dessa processer finns det stora hållbara affärsmöjligheter.

Restprodukter från lokala företag

Inom Ways2Taste används svampar för att förädla avfall och restprodukter och framställa nya produkter som ätbara svampar, bioetanol, bioplaster och naturliga färgämnen. Utgångspunkten är att "det finns inget avfall utan bara resurser, däremot bör vår kunskap utvecklas för att kunna utnyttja det".

Restprodukterna kommer från bland annat bagerier, glassfabriker, ölbryggerier, foderföretag och mataffärer. De delas in tre kategorier, från relativt rent, som dagsgammalt bröd från bagerier till riktigt smutsigt, som slakteriavfall och gödsel. Forskarna i projektet kommer att undersöka hur man med olika processer kan låta svamp växa på restprodukterna för att framställa svampbiomassa. Den kan sedan nyttjas som råvara till flera olika slutprodukter.

Regional utveckling genom innovationer

Ett viktigt mål i projektet är att skapa nya affärsmöjligheter för lokala och regionala företag och i projektet deltar 18 företag samt Chalmers Tekniska Högskola. Förutom medfinansiering, ska näringslivet aktivt delta i projektets genomförande med att genera och utveckla idéer, leverera restprodukter och delvis genomföra försök med sin utrustning.

Syftet med Ways2Taste är att stärka forskning och innovationssamverkan genom att utveckla en test- och demonstrationsmiljö i regionen – ett svampcenter. Även innovationer i form av produkter, tjänster eller affärsmodeller som på sikt bidrar till en smart och hållbar tillväxt med  hög sysselsättning är i fokus.

Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Relaterade nyheter

Smakrik seminariedag om framtidens mat

Hur tar vi forskningen från labbet till livsmedelsdisken? Med den frågan som grund anordnade projektet Ways2Taste, där vi är en av parterna, en seminariedag om framtidens mat på Högskolan i Borås – där diskussioner om regelverk och kommunikation landade i en lunch som på ett konkret sätt demonstrerade hur en svampbaserad måltid kan smaka.

Seminariedag om en ny klimatsmart livsmedelsprocess

Välkommen till en seminariedag om en ny klimatsmart proteinkälla - gjord av svamp odlad på restprodukter - den 21 november i Borås.
I projektet Ways2Taste arbetar vi tillsammans med bland andra Högskolan i Borås med att ta fram en ny process för livsmedelsproduktion som samtidigt minskar våra avfallsmängder. Under seminariedagen presenterar vi forskningen, diskuterar hur näringslivet kan göra klimatsmarta affärer av resultaten - och bjuds på ett vältillagat smakprov av det nya svampproteinet. Till program & anmälan!