Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C)

Projektet ska skapa kunskap och attitydförändring som ökar takten i omställningen till ett hållbart och energieffektivt offentligt byggande hos deltagare i Norge, Danmark och Sverige.
hoppet.png
Foto: Liljewall arkitekter
Visionsbild av förskolan Hoppet.

Ett samarbete för fler hållbara byggnader

S2C  är ett EU-finansierat Interregprojekt med målet att fler hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska uppföras. Projektet vill höja kunskapsnivån och förändra attityden kring att bygga hållbart.

Med utgångspunkt i ett pilotprojekt i varje land utvecklar S2C redskap och modeller om hur offentliga aktörer ska göra för att få så mycket hållbarhet, energieffektivitet och cirkularitet som möjligt för pengarna. Det svenska pilotprojektet är förskolan Hoppet som byggs av Göteborgs Stad.

Viktigt med förankring

I projektet kommer vi att titta på bland annat design, val av byggmaterial, byggarbetsplatsens utformning och drift av byggnaden.

Vid projektets slut ska deltagarna också ha tagit fram en modell för förankring i den egna organisationen. Hur kan hållbart byggande på ett bra sätt förklaras för beslutsfattare och genomförare?

Spridning via kommunnätverk

Modellerna och erfarenheterna från projektet ska kunna användas av andra offentliga aktörer för att driva utvecklingen framåt. I den svenska delen av projektet kommer det därför även att drivas ett kommunnätverk i Västra Götaland, som tar del av arbetet under projektets gång och driver på arbetet i regionen.

Relaterade nyheter

Kommunsamverkan för hållbart byggande är igång!

I september startades en helt ny samverkansgrupp för hållbart byggande upp, riktad till offentliga aktörer inom Västra Götaland. Den 26 november är nästa träff. Öppen för alla. Välkommen!

Gör klimatsmarta materialval i byggandet!

Genom projektet S2C arbetar Energikontor Väst och övriga projektpartners med utvecklingen inom hållbart byggande där avsikten är att starkt minska klimatpåverkan då vi bygger nytt eller då vi renoverar. 

Välkommen till uppstart av Kommunsamverkan hållbart byggande

Detta webinarium ska berätta om möjligheter och det ska hjälpa oss att förstå hur vi och andra tillsammans kan vara stöd för framsteg inom det offentliga byggandet. Anmäl dig nu!

Energikontor Väst startar kommunnätverk för Hållbart offentligt byggande!

Vår medverkan i projektet S2C – Sustainable Circular Construction, ger oss på Energikontoret möjligheten stötta kommunerna i Västra Götaland med omvärldsbevakning, erfarenhetsdelning och kunskapsuppbyggnad. Nu startar vi nätverk för kommuner inom hållbart byggande. 

Selma - bra exempel på återbruk i offentlig miljö

Energikontor Väst och Göteborgs stad är svenska parters i Interreg ÖKS projektet S2C som stöttar utvecklingen för hållbart offentligt byggande.