REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor

I projektet REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor – ges kommuner, kommunala bolag och regioner stöd i arbetet att öka andelen digitala möten i sina organisationer. Projektet finansieras av Energimyndigheten och drivs av Energikontoren Sverige mellan perioden juni 2018 - oktober 2020.
hemmakontor3-1200x400.jpg

Vi hjälper offentlig sektor att bli bättre på resfria digitala möten

I projektet REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor – ges kommuner, kommunala bolag och regioner stöd i arbetet att öka andelen digitala möten i sina organisationer. Projektet finansieras av Energimyndigheten och drivs av Energikontoren Sverige mellan perioden juni 2018 - oktober 2020. Vi på Energikontor Väst står för projektledning.

Metoderna som används i REDI baseras på projektet REMM – resfria/digitala möten i myndigheter – som i Trafikverkets regi guidat över 80 statliga myndigheter mot ett ökat antal resfria möten sedan starten 2011. Kärnan i projektet är 10-stegsmetoden, ett systematiskt tillvägagångssätt för att förbättra organisationers arbete med digitala möten.

Deltagarna i REDI får ta del av webbinarier, digitala träningstillfällen samt tematiska utbildningar efter behov. För att underlätta erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring ingår deltagarna dessutom i regionala nätverk under ledning av sitt närmsta energikontor.

De första aktiviteterna skedde i februari 2019. Medverkan är helt kostnadsfri, det enda som krävs är att deltagande organisationer tillsätter en arbetsgrupp som är beredd att delta i projektets olika aktiviteter. I oktober 2020 ska minst 50 organisationer tagit del av projektets metoder.

Läs mer på projektets hemsida: re-di.se

Ämnen

Relaterade nyheter

REDI utvalda att medverka på Grönt Ljus

Projektet REDI har blivit utvalda att medverka på Trafikverkets konferens Grönt Ljus den 22 september med motivering att: Ert projekt Resfria digitala möten - en självklar del av ett transporteffektivt samhälle.