Samverkansplattform för ökad energieffektivisering

Projektet innefattar processledning, omvärldsbevakning, kommunikation och processtöd.

Regional samverkansplattform för att driva det regionala utvecklingsarbetet för att skapa en ökad energieffektivisering

De övergripande målen för samverkansplattformen är att skapa en ökad samverkan mellan västsvenska aktörer inom energiområdet för att medverka till en regional utveckling som ger ett effektivt och förnybart energisystem samt att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och innovationer.

Aktiviteter genomförs i stark samordning med VGR, kommunalförbunden, Länsstyrelsen och akademi. Projektet löper från april 2020 till dec 2021.

Plattformen finansieras av