Nätverk för energieffektivisering

Sänk ditt företags energianvändning, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag. I våra företagsnätverk lär du dig om energieffektivisering, förankring hos personalen och konkreta metoder för energiarbetet.
eenet_pastorat_natverkstraff_1.jpg
Foto: Lars Magnusson
Nätverksdeltagare från pastorat i Västra Götaland diskuterar energianvändning i församlingsbyggnader.

I våra nätverk hjälper företagen varandra med energieffektivisering

Energikontor Väst driver två företagsnätverk för energieffektivisering. I nätverken stöttar vi företag i att fördjupa eller etablera ett systematiskt och strukturerat energiarbete. Är detta något för ditt företag? Kontakta projektledaren Jan Alam så berättar vi mer.

Läs mer om energikartläggningsstöd för företagLäs mer om energikartläggningsstöd för företagNätverksdeltagarna får stöd i att genomföra en energikartläggning, anta mål för energibesparingar och genomföra åtgärder. Till nätverket knyts också en energikonsult som hjälper till att hitta lösningar som passar varje företag. Tre-fyra gånger per år samlas varje nätverk för att lära av varandra och fördjupa kunskaperna inom specifika ämnesområden.

Att spara energi är ett effektivt sätt att minska företagets klimatpåverkan, att sänka kostnaderna, förbättra arbetsmiljön och stärka varumärket.

Vilka företag kan delta i nätverken?

För att delta i ett nätverk ska företaget ha en årlig energianvändning om minst 1000 MWh. Vi på energikontoret leder nätverket och till nätverket finns också en energiexpert knuten som erbjuder ditt företag upp till 150 timmars rådgivning.

En viktig del av nätverksarbetet är också ett roterande värdskap där du som deltagare bjuder in övriga deltagande företag för att visa den egna verksamheten. För att delta krävs så klart ditt engagemang och tid och en vilja att dela med sig av dina erfarenheter. Utöver detta krävs en deltagaravgift på 10 000 kronor per år.

Två nätverk igång - med plats för fler företag

Idag finns två nätverk - ett för ICA-handlare och ett blandnätverk där industrier, livsmedelsindustrier och pastorat deltar. Vi arbetar med att starta ytterligare nätverk - kontakta projektledaren Jan Alam för mer information om hur ditt företag kan delta.

Nätverken organiseras via Energimyndigheten och medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet. Mer information finns på www.energimyndigheten.se/smf

Relaterade nyheter

Passa på att ansöka om energikartläggningsstödet

Den 30 april 2019 är sista datumet att ansöka om det ekonomiska stödet för energikartläggning i små och medelstora företag. Passa på att söka, så kan ni göra kartläggningen senare. Vi hjälper er genom processen före, under och efter ansökan!

Förändrat beteende gav sänkta energikostnader - och högre kvalitet

Med förändrat beteende och kultur på fabrikerna lyckades Volvo Construction Equipment både spara pengar i energiutgifter och förbättra arbetsmiljö och kvalitet. Nyckeln till att lyckas var att få med sig medarbetare på alla nivåer – och de började underifrån.

Inspirationsträff: Hur kan Klimatklivet stötta industrin?

Den 19 januari bjuder Hållbar Utveckling Väst, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen in till en inspirationsträff där vi fokuserar på lösningar för omställningen till ett fossiloberoende Västra Götaland. Dagen kommer att bjuda på både information och inspiration!

Företag från tre län träffas för inspirationsdag om energieffektivisering

Runt om i landet pågår just nu en satsning på nätverk med små och medelstora företag som tillsammans ska effektivisera sin energianvändning. Totalt deltar cirka 300 företag. Nu träffas deltagande företag från Västra Götaland, Värmland och Halland för första gången utanför de egna nätverken för att byta erfarenheter och inspireras.

”Arbetet i nätverket bidrar positivt till miljö och klimat, samtidigt som vi sparar pengar”

Hallå där, Lisbeth Höglund, delägare till Triumfglass i Göteborg! Ni deltar i energieffektiviseringsnätverket för industrier och fastigheter i Västsverige. Varför är det viktigt för er att delta i ett sånt här nätverk?

”I nätverket lär jag mig om en väldigt viktig fråga - både ekonomiskt och hållbarhetsmässigt”

Hallå där, Per Collins, handlare på ICA Kvantum Munkebäck i Göteborg, ni deltar i energieffektiviseringsnätverket för ICA-handlare i Västsverige. Varför är det viktigt för er att vara med i nätverket?

Förvaltarforum berättar om pastoratnätverket

Nätforumet för fastighetsfrågor, Förvaltarforum, uppmärksammar hur pastorat i Västsverige gått samman i ett nätverk om energieffektivisering, under ledning av Hållbar Utveckling Väst: http://forvaltarforum.se/2017/03/24/kyrkor-hjalps-at-att-spara-energi/