Hemköp Nordenskiöldsgatan sparar 35% efter energibesparande åtgärder