Bostadsrättsförening sparar 15% efter energibesparande åtgärder