Sveriges produktion av biogas kan bli sju gånger större