Lunchmöte om lantbrukets möjligheter i biogasproduktionen