Inspirationsträff: Hur kan Klimatklivet stötta industrin?