Nyheter

Populär solstudieresa i dubbel repris

Programmet Soluppgång i Väst arrangerar två nya solstudieresor som repriser av den mycket populära resan till solenergianläggningar i Västsverige i höstas. Men skynda dig att anmäla dig för senast gick platserna åt snabbt och de på reservlistan från den gången har förtur nu. Bussresorna arrangeras 3 och 4 juni och målgruppen är solenergiintresserade från kommuner och företag.

Skärpta energikrav på hus med elpanna eller värmepump

Kraven på energihushållning för nya eluppvärmda byggnader skärptes 1 april. Tidigare gällde strängare krav för hus med direktel, nu gäller de strängare kraven alla nya byggnader som använder el för uppvärmning och kylning oavsett typ av elvärme, elpanna, el-golvvärme eller värmepump.

Fler passivhus i Lidköping

Tjugo radhus med passivhusteknik kommer att byggas i det sjönära bostadsområdet Sjölunda. Under hösten 2007 utlyste Lidköpings kommun en arkitekttävling för området Sjölunda 1. Det vinnande bidraget kom från Riksbyggen, som nu har fått i uppdrag att planera och uppföra radhus i området, med preliminär byggstart 2009. Läs mer om bygghänvisningarna för tävlingen på Lidköpings kommuns hemsida och det vinnande bidraget på Riksbyggens hemsida.

Nedan en sektionsskiss över ett av de tänkta passivhusen. [Bild: Riksbyggen]

Nio lyckade energieffektiviseringar

Naturvårdsverket har tagit fram nio exempel på energieffektiviseringar som visar hur man kan minska påverkan på klimatet samtidigt som man sparar pengar. Exemplen kommer från de mest lyckade projekten i det statliga investeringsprogrammet, LIP. Två av dessa återfinns i Västra Götaland. I Lilla Edet har man satsat på miljöriktig fastbränsleeldning och solvärme och i Ulricehamn låter man spillvärme från pelletsfabriken värma två tredjedelar av staden. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida, se länkar nedan

Stor potential för lönsamma energieffektiviseringar

Sverige klarar EU:s energieffektiviseringskrav på minst 9 procent till 2016 utan problem. Dessutom kan vi göra lönsamma energieffektiviseringar på ytterligare 64 TWh. Det säger den statliga Energieffektiviseringsutredningen i ett delbetänkande.

Trollhättan och Lidköping bäst på klimatarbete

Trollhättan och Lidköping kom etta och tvåa i Naturskyddsföreningens ranking av kommunernas klimatarbete. Totalt kom fyra kommuner från Västra Götaland med bland de tolv bästa. Men snittet för länets kommuner missar toppen.

Fler kommuner satsar på solenergi

Fler kommuner vill samverka för att satsa på solenergi i programmet Soluppgång i Väst. När ett seminarie för att locka nya deltagarkommuner hölls 20 februari kom över 20 kommuner. Flera av dem förväntas gå med i programmet där redan åtta kommuner deltar. Mellerud gick med helt nyligen.

Energisession 2008 -hög tid att boka din stol!

Den 6 och 7 februari 2008 hålls den tredje upplagan av Energisession i Göteborg. Det är nu hög tid att boka din stol -sista anmälningsdag är fredag 18 januari. Klicka här!

Regionen bjuder in kommuner att satsa på solenergi

Sju kommuner är redan med i regionens satsning på solenergi, Soluppgång i Väst, och nu bjuds övriga kommuner i Västra Götaland in att delta. Den 20 februari hålls ett seminarium för intresserade kommuner. Medverkar gör solenergiexperten Lars Andrén och kommuner som redan är med i satsningen.

Energiråd Väst utvärderat av utomstående konsult

Energiråd Väst anlitade under hösten 2007 en utomstående konsult för att utvärdera verksamheten. Bland slutsatserna märks att Energiråd Västs samordning av de kommunala energirådgivning är mycket professionell och mycket uppskattad, och att Energiråd Väst, för att kunna utvecklas och bedriva en framgångsrik verksamhet, behöver en tydligare styrning och ledning. Utvärderarens fullständiga rapport kan laddas ner här.