Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Vårgårda-Herrljunga har potential att växa

Per-Olof Rosén har funnits med sedan starten av VH Biogas. Den fordonsbränsle som tillverkas i anläggningen idag är 20 GWh/år vilket motsvarar tre moderna vindkraftverk. Anläggningen producerar biogas och återlevererar rötresterna till lantbrukarna som i de flesta fall även levererar råvaran in.

Anläggningen började byggas 2013 och första gasleveransen gick ut ett år senare, 29 januari 2014. 2019 har företaget investerat i ytterligare en rötkammare som redan är i drift. Varför satsade man på en biogasanläggning? Det fanns flera engagerade företagare som menade att miljöprofilering var viktigt, liksaom minskat beroende av konstgödsel och bättre näringsinnehåll på rötrester. Per-Olof ser en stor vinst i den samverkan som blivit i bygden genom satsningen på biogas.

Investeringen var 75 miljoner initialt och nu 2019 ytterligare 12 miljoner. Vad som blir nästa steg står ännu så länge skrivit i stjärnorna, menar Per-Olof. Det finns potential även efter drygt fem år. Satsningen har gett så många positiva signaler och extra miljöstöd i efterhand som har gjort det till en lönsam investering under vägen. Ett studiebesök kommer arrangeras 14 maj 2019 kl 11.00.

Text: Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel

Fler nyheter

Vi har bytt kontor!

From 1 Maj 2020 sitter vi på ny adress. Dock bara ett par hus bort från det gamla kontoret. Du hittar oss på Arvid Hedvalls gata 4, på Chalmersområdet. Våning 5. 

Energikontor Väst startar kommunnätverk för Hållbart offentligt byggande!

Vår medverkan i projektet S2C – Sustainable Circular Construction, ger oss på Energikontoret möjligheten stötta kommunerna i Västra Götaland med omvärldsbevakning, erfarenhetsdelning och kunskapsuppbyggnad. Nu startar vi nätverk för kommuner inom hållbart byggande. 

EU-kommissionen ger Sverige tillåtelse att fortsätta skattebefria biogas till 2030!

Kommissionen beslutade igår, 29 juni, att godkänna Sveriges ansökan att fortsätta skattebefria biogas. 

Bostadsrättsförening sparar 15% efter energibesparande åtgärder

Håkan Moldén sitter i styrelsen på Brf-Linnégatan och fick tips från Energikontor Väst att man kan få stöd för att göra en Energikartläggning. Det blev startskottet för ett mer djupgående energieffektiviseringsarbete som har resulterat i flera åtgärder och en besparingspotential på 15%.

Engagerad personal kräver mindre energi!

Mandat att ta beslut om mindre investeringar och löpande arbete med snabba åtgärder och driftoptimering har varit avgörande framgångsfaktorer för Klädesholmen Seafood AB i arbetet med energieffektivisering.