Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Vårgårda-Herrljunga har potential att växa

Per-Olof Rosén har funnits med sedan starten av VH Biogas. Den fordonsbränsle som tillverkas i anläggningen idag är 20 GWh/år vilket motsvarar tre moderna vindkraftverk. Anläggningen producerar biogas och återlevererar rötresterna till lantbrukarna som i de flesta fall även levererar råvaran in.

Anläggningen började byggas 2013 och första gasleveransen gick ut ett år senare, 29 januari 2014. 2019 har företaget investerat i ytterligare en rötkammare som redan är i drift. Varför satsade man på en biogasanläggning? Det fanns flera engagerade företagare som menade att miljöprofilering var viktigt, liksaom minskat beroende av konstgödsel och bättre näringsinnehåll på rötrester. Per-Olof ser en stor vinst i den samverkan som blivit i bygden genom satsningen på biogas.

Investeringen var 75 miljoner initialt och nu 2019 ytterligare 12 miljoner. Vad som blir nästa steg står ännu så länge skrivit i stjärnorna, menar Per-Olof. Det finns potential även efter drygt fem år. Satsningen har gett så många positiva signaler och extra miljöstöd i efterhand som har gjort det till en lönsam investering under vägen. Ett studiebesök kommer arrangeras 14 maj 2019 kl 11.00.

Text: Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel

Fler nyheter

Sveriges produktion av biogas kan bli sju gånger större

Sverige bör besluta om ett produktionsmål på 10 TWh biogas till 2030. Det är ett av de viktigaste förslagen från Biogasmarknadsutredningen, som i veckan presenterade sitt slutbetänkande.

Klimatklivet ansökningsomgångar

Klimatklivets ansökningsomgångar 2020

Smakrik seminariedag om framtidens mat

Hur tar vi forskningen från labbet till livsmedelsdisken? Med den frågan som grund anordnade projektet Ways2Taste, där vi är en av parterna, en seminariedag om framtidens mat på Högskolan i Borås – där diskussioner om regelverk och kommunikation landade i en lunch som på ett konkret sätt demonstrerade hur en svampbaserad måltid kan smaka.

Nytt krav på IMD i flerfamiljshus med dålig energiprestanda from 1 dec 2019

Regeringen inför begränsade krav på individuell mätning och debitering av värmeoch varmvatten. Kraven gäller en mindre mängd flerbostadshus, som har sämst energiprestanda. 

Fortfarande vanligt med missuppfattningar kring solceller

Många tror att solceller är dyrare att installera än vad dom är och att de inte fungerar bra i svenskt klimat. Det visar vattenfalls senaste Solrapport.