Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C)

Projektet ska skapa kunskap och attitydförändring som ökar takten i omställningen till ett hållbart och energieffektivt offentligt byggande hos deltagare i Norge, Danmark och Sverige.
bernard-hermant-kqolr8oiqlu-unsplash.jpg

Välkommen till uppstart av Kommunsamverkan hållbart byggande

Detta webinarium ska berätta om möjligheter och det ska hjälpa oss att förstå hur vi och andra tillsammans kan vara stöd för framsteg inom det offentliga byggandet. Anmäl dig nu!

Hållbart byggande är angeläget och en snabb omställning och utveckling är både nödvändig och prioriterad. Genom projektet S2C* kan vi på Energikontor Väst nu medverka till byggandets utveckling i Västra Götalands kommuner.

På webinariet träffar du bla Angela Sasic Kalagasidis- Chalmers, Åsa Wahlström- Chalmers industriteknik, Johanna Andersson- IVL, Peter Selberg- Johanneberg Sciencepark. 

Vi hoppas möta dig som arbetar med nyetableringar eller renoveringar i planerings-, projekterings- och byggskeden och dig som arbetar med uppgifter kopplade till drift, energiarbete, förvaltning och underhåll i befintliga och nya fastigheter.

Målet är att tillsammans öka kompetens för hållbart byggande, dela erfarenheter och utveckla våra kontaktnät och samarbeten. Vi vill sprida byggandets "best practises" men också vara en kanal för nya resultat och kunskaper från vårt eget och andras projekt. Vår ambition är att denna samverkan leder till ett kommunnätverk som är bestående efter projektets slut.

Mer information och anmälan här

Fler nyheter

Vi har bytt kontor!

From 1 Maj 2020 sitter vi på ny adress. Dock bara ett par hus bort från det gamla kontoret. Du hittar oss på Arvid Hedvalls gata 4, på Chalmersområdet. Våning 5. 

Gör klimatsmarta materialval i byggandet!

Genom projektet S2C arbetar Energikontor Väst och övriga projektpartners med utvecklingen inom hållbart byggande där avsikten är att starkt minska klimatpåverkan då vi bygger nytt eller då vi renoverar. 

Fixa laddplats hjälper företag att ordna elbilsladdning

Antalet elfordon i Sverige ökar kraftigt och kommer att öka ännu mer de närmaste åren. Med det ökar behovet av att kunna ladda sin bil - även under arbetstid. I sin senaste upplaga riktar sig projektet Fixa laddplats till företag som vill ordna elbilsladdning på jobbet.

Hemköp Nordenskiöldsgatan sparar 35% efter energibesparande åtgärder

Ola Andersson ägare på Hemköp Nordenskiöldsgatan kontaktande Energikontor Väst i slutet av 2019 med några frågor kring att söka ekonomiskt stöd för energieffektivisering i sin butik. Totalkostnad för projektet var budgeterat till ca 6 miljoner kr där utbyte av kyl- och frysmöbler samt kompressorer som drevs av köldmedium R404A beräknades utgöra cirka hälften av kostnaderna.

Välkommen till uppstart av Kommunsamverkan hållbart byggande

Detta webinarium ska berätta om möjligheter och det ska hjälpa oss att förstå hur vi och andra tillsammans kan vara stöd för framsteg inom det offentliga byggandet. Anmäl dig nu!