Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C)

Projektet ska skapa kunskap och attitydförändring som ökar takten i omställningen till ett hållbart och energieffektivt offentligt byggande hos deltagare i Norge, Danmark och Sverige.
bernard-hermant-kqolr8oiqlu-unsplash.jpg

Välkommen till uppstart av Kommunsamverkan hållbart byggande

Detta webinarium ska berätta om möjligheter och det ska hjälpa oss att förstå hur vi och andra tillsammans kan vara stöd för framsteg inom det offentliga byggandet. Anmäl dig nu!

Hållbart byggande är angeläget och en snabb omställning och utveckling är både nödvändig och prioriterad. Genom projektet S2C* kan vi på Energikontor Väst nu medverka till byggandets utveckling i Västra Götalands kommuner.

På webinariet träffar du bla Angela Sasic Kalagasidis- Chalmers, Åsa Wahlström- Chalmers industriteknik, Johanna Andersson- IVL, Peter Selberg- Johanneberg Sciencepark. 

Vi hoppas möta dig som arbetar med nyetableringar eller renoveringar i planerings-, projekterings- och byggskeden och dig som arbetar med uppgifter kopplade till drift, energiarbete, förvaltning och underhåll i befintliga och nya fastigheter.

Målet är att tillsammans öka kompetens för hållbart byggande, dela erfarenheter och utveckla våra kontaktnät och samarbeten. Vi vill sprida byggandets "best practises" men också vara en kanal för nya resultat och kunskaper från vårt eget och andras projekt. Vår ambition är att denna samverkan leder till ett kommunnätverk som är bestående efter projektets slut.

Mer information och anmälan här

Fler nyheter

Vi har bytt kontor!

From 1 Maj 2020 sitter vi på ny adress. Dock bara ett par hus bort från det gamla kontoret. Du hittar oss på Arvid Hedvalls backe 6, på Chalmersområdet. Våning 5. 

Kommunsamverkan för hållbart byggande är igång!

I september startades en helt ny samverkansgrupp för hållbart byggande upp, riktad till offentliga aktörer inom Västra Götaland. Den 26 november är nästa träff. Öppen för alla. Välkommen!

200 miljoner till produktion av biogas

Regeringen förlänger det tillfälliga stödet till produktion av biogas med 200 miljoner kronor under 2021. Det står att läsa från och med den 14 september på regeringen.se. Satsningen är en del av budgetpropositionen, som läggs fram i sin helhet 21 september.

Avsiktsförklaring främjar biogas i Fyrbodal

Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans undertecknat en avsiktsförklaring för att fortsatt främja biogas i Fyrbodal.

Vem har makten över klimatet? Och vem tar makten?

Delta i klimatdiskussion och provsmaka framtidens livsmedel under Hållbarhetsfestivalen i Västra Götaland. Välkommen till Navet i Borås den 22 oktober!