Trollhätteskola installerar solceller

Nils Ericsongymnasiet i Trollhättan ska installera 360 kvadratmeter solceller som både ska ge el och skärma av solen för att ge ett bättre inomhusklimat. Länsstyrelsen har beviljat Trollhättans Stad 2,75 miljoner kronor i stöd för investeringen. Flera solelprojekt har fått stöd tidigare, men detta är det första där solcellerna fyller fler funktioner än att ge elektricitet.

Läs mer om solcellsinstallationen på Nils Ericsongymnasiet på Länsstyrelsens webbplats.
Västra Götalands största solcellsinstallation är 600 kvadratmeter och installerades på Nya Ullevi i Göteborg 2007. Läs mer om den på Nya Ullevis webbplats.
Sveriges största solcellsinstallation är 1250 kvadratmeter och installerades i bostadsområdet Sege Park i Malmö 2007. Läs mer om den på Solar City Malmös webbplats.

Fler nyheter

Ökad efterfragan på biogas i Göteborgs hamn

Fordonsgas har tecknat nytt avtal med Swedgas att leverera LBG till hamnen i Göteborg för att säkra tillgången på Biogas.

Arla byter ut HVO och RME mot Biogas

Arla använder idag ca 17 miljoner liter bränsle till sina mjölktankbilar per år, och man siktar på att ha bytt ut 30% av tankbilarna inom tre till fem år.

Vikten av att tanka svenskt – ny studie visar på fördelarna med att öka produktionen av förnybara drivmedel i Sverige

Produktionen av förnybara drivmedel i Sverige behöver öka kraftfullt. Det medför dessutom en lång rad positiva effekter på andra samhällsmål som en stärkt krisberedskap, landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Det visar en ny studie som har initierats av elva länsstyrelser och regioner i samverkan med BioDriv Öst.

Inspirerande filmer om energibesparing resultat av incitamentsprojekten

Inspirerande filmer för energibesparing på Energimyndighetens hemsida.

 

Kan koldioxidbudgetar få fler att greppa miljömålen?

Hur kan lokala koldioxidbudgetar hjälpa Sverige att nå de nationella klimatmålen? Och är koldioxidbudgetar ett bra verktyg för att skapa förståelse för och förankra den lokala miljöpolitiken. Det var två frågor som diskuterades när miljöstrategerna i Kommunnätverket för hållbar utveckling träffades häromveckan.