Trollhätteskola installerar solceller

Nils Ericsongymnasiet i Trollhättan ska installera 360 kvadratmeter solceller som både ska ge el och skärma av solen för att ge ett bättre inomhusklimat. Länsstyrelsen har beviljat Trollhättans Stad 2,75 miljoner kronor i stöd för investeringen. Flera solelprojekt har fått stöd tidigare, men detta är det första där solcellerna fyller fler funktioner än att ge elektricitet.

Läs mer om solcellsinstallationen på Nils Ericsongymnasiet på Länsstyrelsens webbplats.
Västra Götalands största solcellsinstallation är 600 kvadratmeter och installerades på Nya Ullevi i Göteborg 2007. Läs mer om den på Nya Ullevis webbplats.
Sveriges största solcellsinstallation är 1250 kvadratmeter och installerades i bostadsområdet Sege Park i Malmö 2007. Läs mer om den på Solar City Malmös webbplats.

Fler nyheter

Smakrik seminariedag om framtidens mat

Hur tar vi forskningen från labbet till livsmedelsdisken? Med den frågan som grund anordnade projektet Ways2Taste, där vi är en av parterna, en seminariedag om framtidens mat på Högskolan i Borås – där diskussioner om regelverk och kommunikation landade i en lunch som på ett konkret sätt demonstrerade hur en svampbaserad måltid kan smaka.

Nytt krav på IMD i flerfamiljshus med dålig energiprestanda from 1 dec 2019

Regeringen inför begränsade krav på individuell mätning och debitering av värmeoch varmvatten. Kraven gäller en mindre mängd flerbostadshus, som har sämst energiprestanda. 

Fortfarande vanligt med missuppfattningar kring solceller

Många tror att solceller är dyrare att installera än vad dom är och att de inte fungerar bra i svenskt klimat. Det visar vattenfalls senaste Solrapport. 

Mer lönsamt att energirenovera äldre bostäder än att bygga nytt?

Forskningsrapport från Linköpings universitet visar på att det kan vara mer lönsamt att energirenovera äldre bostäder än att bygga nytt

Seminariedag om en ny klimatsmart livsmedelsprocess

Välkommen till en seminariedag om en ny klimatsmart proteinkälla - gjord av svamp odlad på restprodukter - den 21 november i Borås.
I projektet Ways2Taste arbetar vi tillsammans med bland andra Högskolan i Borås med att ta fram en ny process för livsmedelsproduktion som samtidigt minskar våra avfallsmängder. Under seminariedagen presenterar vi forskningen, diskuterar hur näringslivet kan göra klimatsmarta affärer av resultaten - och bjuds på ett vältillagat smakprov av det nya svampproteinet. Till program & anmälan!