Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Sveriges produktion av biogas kan bli sju gånger större

Sverige bör besluta om ett produktionsmål på 10 TWh biogas till 2030. Det är ett av de viktigaste förslagen från Biogasmarknadsutredningen, som i veckan presenterade sitt slutbetänkande.

Nu har Biogasmarknadsutredningens slutbetänkande lämnats in till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Ett av de viktigaste förslagen är att Sverige ska sätta upp ett produktionsmål för biogas på 10 TWh till 2030. Den samhällsekonomiska nyttan skulle med råge överstida kostnaderna för insatsen - och klimatutsläppen skulle minska kraftigt, skriver huvudutredaren Åsa Westlund i en debattartikel i Dagens Nyheter.

För att uppnå alla de nyttor som genereras av biogasen föreslås ett antal punkter som ska komplettera rådande skatteundantag:

1. Gödselgaspremie, 40 öre/kWh
2. Uppgraderingspremie, 20-30 öre/kWh
3. Förvätskningspremie, 10-15 öre/kWh
4. Finansiella verktyg till producenter av biogas
5. Premie för andra tekniker än rötning (läs: förgasningsteknik, exempelvis GoBiGas)

Läs hela debattinlägget hos Dagens Nyheter

Läs hela slutbetänkandet Mer biogas! För ett hållbart Sverige.

 

Fler nyheter

Selma - bra exempel på återbruk i offentlig miljö

Energikontor Väst och Göteborgs stad är svenska parters i Interreg ÖKS projektet S2C som stöttar utvecklingen för hållbart offentligt byggande.

Askims IK goes green!

Att värna om miljön är en självklarhet för Askims IK. Tidigt 2019 installerades granulatfällor för att ta hand om gummigranulatet från konstgräsplanerna. Men det tog inte stopp där. Under hösten har en omfattande renovering av klubbhuset genomförts. Och varför inte göra det energismart när man ändå håller på? Vattenburen golvvärme, frånluftsvärmepump och akustikstyrd LED-belysning installerades i samband med ombyggnaden av bottenplanet. Men det som syns mest är de 77 solpanelerna som numera ligger på taket och genererar solel!

Nu kan små och medelstora företag åter söka stöd för energikartläggning

Stödet för energikartläggning är tillbaka. Mellan den 2 mars och 30 april 2020 kan små och medelstora företag åter söka stödet.

Sveriges produktion av biogas kan bli sju gånger större

Sverige bör besluta om ett produktionsmål på 10 TWh biogas till 2030. Det är ett av de viktigaste förslagen från Biogasmarknadsutredningen, som i veckan presenterade sitt slutbetänkande.

Klimatklivet ansökningsomgångar

Klimatklivets ansökningsomgångar 2020