Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Sveriges produktion av biogas kan bli sju gånger större

Sverige bör besluta om ett produktionsmål på 10 TWh biogas till 2030. Det är ett av de viktigaste förslagen från Biogasmarknadsutredningen, som i veckan presenterade sitt slutbetänkande.

Nu har Biogasmarknadsutredningens slutbetänkande lämnats in till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Ett av de viktigaste förslagen är att Sverige ska sätta upp ett produktionsmål för biogas på 10 TWh till 2030. Den samhällsekonomiska nyttan skulle med råge överstida kostnaderna för insatsen - och klimatutsläppen skulle minska kraftigt, skriver huvudutredaren Åsa Westlund i en debattartikel i Dagens Nyheter.

För att uppnå alla de nyttor som genereras av biogasen föreslås ett antal punkter som ska komplettera rådande skatteundantag:

1. Gödselgaspremie, 40 öre/kWh
2. Uppgraderingspremie, 20-30 öre/kWh
3. Förvätskningspremie, 10-15 öre/kWh
4. Finansiella verktyg till producenter av biogas
5. Premie för andra tekniker än rötning (läs: förgasningsteknik, exempelvis GoBiGas)

Läs hela debattinlägget hos Dagens Nyheter

Läs hela slutbetänkandet Mer biogas! För ett hållbart Sverige.

 

Fler nyheter

Sveriges produktion av biogas kan bli sju gånger större

Sverige bör besluta om ett produktionsmål på 10 TWh biogas till 2030. Det är ett av de viktigaste förslagen från Biogasmarknadsutredningen, som i veckan presenterade sitt slutbetänkande.

Klimatklivet ansökningsomgångar

Klimatklivets ansökningsomgångar 2020

Smakrik seminariedag om framtidens mat

Hur tar vi forskningen från labbet till livsmedelsdisken? Med den frågan som grund anordnade projektet Ways2Taste, där vi är en av parterna, en seminariedag om framtidens mat på Högskolan i Borås – där diskussioner om regelverk och kommunikation landade i en lunch som på ett konkret sätt demonstrerade hur en svampbaserad måltid kan smaka.

Nytt krav på IMD i flerfamiljshus med dålig energiprestanda from 1 dec 2019

Regeringen inför begränsade krav på individuell mätning och debitering av värmeoch varmvatten. Kraven gäller en mindre mängd flerbostadshus, som har sämst energiprestanda. 

Fortfarande vanligt med missuppfattningar kring solceller

Många tror att solceller är dyrare att installera än vad dom är och att de inte fungerar bra i svenskt klimat. Det visar vattenfalls senaste Solrapport.