Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Sveriges produktion av biogas kan bli sju gånger större

Sverige bör besluta om ett produktionsmål på 10 TWh biogas till 2030. Det är ett av de viktigaste förslagen från Biogasmarknadsutredningen, som i veckan presenterade sitt slutbetänkande.

Nu har Biogasmarknadsutredningens slutbetänkande lämnats in till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Ett av de viktigaste förslagen är att Sverige ska sätta upp ett produktionsmål för biogas på 10 TWh till 2030. Den samhällsekonomiska nyttan skulle med råge överstida kostnaderna för insatsen - och klimatutsläppen skulle minska kraftigt, skriver huvudutredaren Åsa Westlund i en debattartikel i Dagens Nyheter.

För att uppnå alla de nyttor som genereras av biogasen föreslås ett antal punkter som ska komplettera rådande skatteundantag:

1. Gödselgaspremie, 40 öre/kWh
2. Uppgraderingspremie, 20-30 öre/kWh
3. Förvätskningspremie, 10-15 öre/kWh
4. Finansiella verktyg till producenter av biogas
5. Premie för andra tekniker än rötning (läs: förgasningsteknik, exempelvis GoBiGas)

Läs hela debattinlägget hos Dagens Nyheter

Läs hela slutbetänkandet Mer biogas! För ett hållbart Sverige.

 

Fler nyheter

Vi har bytt kontor!

From 1 Maj 2020 sitter vi på ny adress. Dock bara ett par hus bort från det gamla kontoret. Du hittar oss på Arvid Hedvalls gata 4, på Chalmersområdet. Våning 5. 

Energikontor Väst startar kommunnätverk för Hållbart offentligt byggande!

Vår medverkan i projektet S2C – Sustainable Circular Construction, ger oss på Energikontoret möjligheten stötta kommunerna i Västra Götaland med omvärldsbevakning, erfarenhetsdelning och kunskapsuppbyggnad. Nu startar vi nätverk för kommuner inom hållbart byggande. 

EU-kommissionen ger Sverige tillåtelse att fortsätta skattebefria biogas till 2030!

Kommissionen beslutade igår, 29 juni, att godkänna Sveriges ansökan att fortsätta skattebefria biogas. 

Bostadsrättsförening sparar 15% efter energibesparande åtgärder

Håkan Moldén sitter i styrelsen på Brf-Linnégatan och fick tips från Energikontor Väst att man kan få stöd för att göra en Energikartläggning. Det blev startskottet för ett mer djupgående energieffektiviseringsarbete som har resulterat i flera åtgärder och en besparingspotential på 15%.

Engagerad personal kräver mindre energi!

Mandat att ta beslut om mindre investeringar och löpande arbete med snabba åtgärder och driftoptimering har varit avgörande framgångsfaktorer för Klädesholmen Seafood AB i arbetet med energieffektivisering.