Stor potential för lönsamma energieffektiviseringar

Sverige klarar EU:s energieffektiviseringskrav på minst 9 procent till 2016 utan problem. Dessutom kan vi göra lönsamma energieffektiviseringar på ytterligare 64 TWh. Det säger den statliga Energieffektiviseringsutredningen i ett delbetänkande.

Störst potential till energieffektiviseringar finns det i våra bostäder. Den totala användningen av primärenergi för åren 2001 – 2005 som man jämför med i utredningen är 456 TWh. I den siffran ingår viktningsfaktorer för olika energibärare.

Energieffektiviseringsutredningens hemsida.
Näringsdepartementets pressmeddelande.
Artikel i Dagens Miljö.
Artikel i Svenska Dagbladet.

Fler nyheter

Ökad efterfragan på biogas i Göteborgs hamn

Fordonsgas har tecknat nytt avtal med Swedgas att leverera LBG till hamnen i Göteborg för att säkra tillgången på Biogas.

Arla byter ut HVO och RME mot Biogas

Arla använder idag ca 17 miljoner liter bränsle till sina mjölktankbilar per år, och man siktar på att ha bytt ut 30% av tankbilarna inom tre till fem år.

Vikten av att tanka svenskt – ny studie visar på fördelarna med att öka produktionen av förnybara drivmedel i Sverige

Produktionen av förnybara drivmedel i Sverige behöver öka kraftfullt. Det medför dessutom en lång rad positiva effekter på andra samhällsmål som en stärkt krisberedskap, landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Det visar en ny studie som har initierats av elva länsstyrelser och regioner i samverkan med BioDriv Öst.

Inspirerande filmer om energibesparing resultat av incitamentsprojekten

Inspirerande filmer för energibesparing på Energimyndighetens hemsida.

 

Kan koldioxidbudgetar få fler att greppa miljömålen?

Hur kan lokala koldioxidbudgetar hjälpa Sverige att nå de nationella klimatmålen? Och är koldioxidbudgetar ett bra verktyg för att skapa förståelse för och förankra den lokala miljöpolitiken. Det var två frågor som diskuterades när miljöstrategerna i Kommunnätverket för hållbar utveckling träffades häromveckan.