Skärpta energikrav på hus med elpanna eller värmepump

Kraven på energihushållning för nya eluppvärmda byggnader skärptes 1 april. Tidigare gällde strängare krav för hus med direktel, nu gäller de strängare kraven alla nya byggnader som använder el för uppvärmning och kylning oavsett typ av elvärme, elpanna, el-golvvärme eller värmepump.

Föreskrifter för hur de nya reglerna ska tillämpas väntas komma från Boverket någon gång mellan oktober och årskiftet, beroende på om föreskrifterna skickas ut på remiss eller ej. Grunden för skärpningen är regeringens proposition 2005/06:145 ”Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande” (mars 2006).

Läs mer på Boverkets webbplats.

Fler nyheter

Smakrik seminariedag om framtidens mat

Hur tar vi forskningen från labbet till livsmedelsdisken? Med den frågan som grund anordnade projektet Ways2Taste, där vi är en av parterna, en seminariedag om framtidens mat på Högskolan i Borås – där diskussioner om regelverk och kommunikation landade i en lunch som på ett konkret sätt demonstrerade hur en svampbaserad måltid kan smaka.

Nytt krav på IMD i flerfamiljshus med dålig energiprestanda from 1 dec 2019

Regeringen inför begränsade krav på individuell mätning och debitering av värmeoch varmvatten. Kraven gäller en mindre mängd flerbostadshus, som har sämst energiprestanda. 

Fortfarande vanligt med missuppfattningar kring solceller

Många tror att solceller är dyrare att installera än vad dom är och att de inte fungerar bra i svenskt klimat. Det visar vattenfalls senaste Solrapport. 

Mer lönsamt att energirenovera äldre bostäder än att bygga nytt?

Forskningsrapport från Linköpings universitet visar på att det kan vara mer lönsamt att energirenovera äldre bostäder än att bygga nytt

Seminariedag om en ny klimatsmart livsmedelsprocess

Välkommen till en seminariedag om en ny klimatsmart proteinkälla - gjord av svamp odlad på restprodukter - den 21 november i Borås.
I projektet Ways2Taste arbetar vi tillsammans med bland andra Högskolan i Borås med att ta fram en ny process för livsmedelsproduktion som samtidigt minskar våra avfallsmängder. Under seminariedagen presenterar vi forskningen, diskuterar hur näringslivet kan göra klimatsmarta affärer av resultaten - och bjuds på ett vältillagat smakprov av det nya svampproteinet. Till program & anmälan!