img_20181109_113428.jpg
Foto: Bild: www.renkust.se

Renare stränder med unik strandstädarkarta

Nedskräpningen av stränder och vatten gör sig extra påmint när sommaren närmar sig. Enligt mätningar som görs regelbundet i Nordsjöområdet är västkusten i särklass skräpigast med 20 upphittade plastbitar per kvadratdecimeter. Men kommunerna längs Bohuskusten har gått samman och tagit fram en strandstädarkarta – där alla kan hjälpa till att få stränderna renare.

Det är havsströmmarnas rörelsemönster som bestämmer var de största ansamlingarna av skräp hamnar. Längs Bohuskusten är Strömstad, Lysekil, Orust men framförallt Tanum ansamlingsplatser där extra stora mängder flyter i land.Nedskräpning kostar cirka två miljarder per år och gör närmiljön till en mindre trevlig plats att vara på. Kuststräckan längs Bohuslän är lång och innehåller mängder av öar och fjordar. Detta ger många kilometer strandlinjer som skall hållas koll på.

Utifrån denna problematik har en strandstädarkarta tagits fram med syfte att hjälpa till och visa vad som är städat och inte. Kartan är interaktiv och online och tillgänglig för alla. Den underlättar kommunikation och planeringoch gör det möjligt att få ut statistik.

Vem som helst kan använda kartan och flertalet aktörer arbetar idag med att städa Bohuskusten. Dessa består till stor del av frivilliga, ideella organisationer, entreprenörer och operativa och strategiska funktioner inom kommunerna.

Projektet har varit framgångsrikt och en förfrågan har nu kommit från östkusten om att få ta del av kartan och eventuellt kunna implementera den på liknande sätt i sina kustkommuner.

Snabbfakta

  • Plastproduktionen ökar lavinartat. På 50-talet producerades två miljoner ton plats. 2015 tillverkades 322 miljoner ton.
  • 2013 tillverkades 78 miljoner ton förpackningar av plast.
  • 40 % av alla dessa används bara en gång.
  • 32% av de 78 tonen spolas ut i havet PER ÅR.
  • Plast håller i genomsnitt i 400 år...
  • 70% sjunker, 15% sköljs upp på land, ca 15% flyter.

Siffror från Kungälv, som deltagit i samarbetet sedan 2018

  • Under 2018 samlades 28 490 kg skräp in.
  • 32,5 mil, dvs 93 % av kustlinjen och öar städades.
  • 33 idrottslag med 867 personer deltog

Mer information: http://renkust.se/

Här hittar du strandstädarkartan: http://vastkust.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=deb66b5994fc43c7bf560cd5b632106d

34 av Västra Götalands kommuner deltar regelbundet i Kommunnätverket för hållbar utveckling för utbyte av erfarenheter, kompetensutveckling och diskussioner kring aktuella ämnesområden. Ämnesområden som diskuteras bestäms av medverkande kommuner och det är medlemmarna själva som driver arbetet framåt tillsammans med Energikontor Väst som håller i trådarna. Är du intresserad av att vara med? Kontakta Maj-Liz Hedendahl på Energikontor Väst.

Fler nyheter

Kan koldioxidbudgetar få fler att greppa miljömålen?

Hur kan lokala koldioxidbudgetar hjälpa Sverige att nå de nationella klimatmålen? Och är koldioxidbudgetar ett bra verktyg för att skapa förståelse för och förankra den lokala miljöpolitiken. Det var två frågor som diskuterades när miljöstrategerna i Kommunnätverket för hållbar utveckling träffades häromveckan.

Renare stränder med unik strandstädarkarta

Nedskräpningen av stränder och vatten gör sig extra påmint när sommaren närmar sig. Enligt mätningar som görs regelbundet i Nordsjöområdet är västkusten i särklass skräpigast med 20 upphittade plastbitar per kvadratdecimeter. Men kommunerna längs Bohuskusten har gått samman och tagit fram en strandstädarkarta – där alla kan hjälpa till att få stränderna renare.

Webbutbildning om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

Länk till en webbutbildning framtagen av VGR om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

En sammanfattning från Gasdagarna

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades

Tunga arbetsfordon på gång

CNH med tunga varumärken som Iveco, New Holland etc har nyligen slutit en biogasöverenskommelse med Italienska staten och lanserat ett nytt hjullastarkoncept som drivs på gas.