img_20181109_113428.jpg
Foto: Bild: www.renkust.se

Renare stränder med unik strandstädarkarta

Nedskräpningen av stränder och vatten gör sig extra påmint när sommaren närmar sig. Enligt mätningar som görs regelbundet i Nordsjöområdet är västkusten i särklass skräpigast med 20 upphittade plastbitar per kvadratdecimeter. Men kommunerna längs Bohuskusten har gått samman och tagit fram en strandstädarkarta – där alla kan hjälpa till att få stränderna renare.

Det är havsströmmarnas rörelsemönster som bestämmer var de största ansamlingarna av skräp hamnar. Längs Bohuskusten är Strömstad, Lysekil, Orust men framförallt Tanum ansamlingsplatser där extra stora mängder flyter i land.Nedskräpning kostar cirka två miljarder per år och gör närmiljön till en mindre trevlig plats att vara på. Kuststräckan längs Bohuslän är lång och innehåller mängder av öar och fjordar. Detta ger många kilometer strandlinjer som skall hållas koll på.

Utifrån denna problematik har en strandstädarkarta tagits fram med syfte att hjälpa till och visa vad som är städat och inte. Kartan är interaktiv och online och tillgänglig för alla. Den underlättar kommunikation och planeringoch gör det möjligt att få ut statistik.

Vem som helst kan använda kartan och flertalet aktörer arbetar idag med att städa Bohuskusten. Dessa består till stor del av frivilliga, ideella organisationer, entreprenörer och operativa och strategiska funktioner inom kommunerna.

Projektet har varit framgångsrikt och en förfrågan har nu kommit från östkusten om att få ta del av kartan och eventuellt kunna implementera den på liknande sätt i sina kustkommuner.

Snabbfakta

  • Plastproduktionen ökar lavinartat. På 50-talet producerades två miljoner ton plats. 2015 tillverkades 322 miljoner ton.
  • 2013 tillverkades 78 miljoner ton förpackningar av plast.
  • 40 % av alla dessa används bara en gång.
  • 32% av de 78 tonen spolas ut i havet PER ÅR.
  • Plast håller i genomsnitt i 400 år...
  • 70% sjunker, 15% sköljs upp på land, ca 15% flyter.

Siffror från Kungälv, som deltagit i samarbetet sedan 2018

  • Under 2018 samlades 28 490 kg skräp in.
  • 32,5 mil, dvs 93 % av kustlinjen och öar städades.
  • 33 idrottslag med 867 personer deltog

Mer information: http://renkust.se/

Här hittar du strandstädarkartan: http://vastkust.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=deb66b5994fc43c7bf560cd5b632106d

34 av Västra Götalands kommuner deltar regelbundet i Kommunnätverket för hållbar utveckling för utbyte av erfarenheter, kompetensutveckling och diskussioner kring aktuella ämnesområden. Ämnesområden som diskuteras bestäms av medverkande kommuner och det är medlemmarna själva som driver arbetet framåt tillsammans med Energikontor Väst som håller i trådarna. Är du intresserad av att vara med? Kontakta Maj-Liz Hedendahl på Energikontor Väst.

Fler nyheter

Seminariedag Sol i Väst: Framtidsscenarier för sol, energisystem och samhälle

Vilka utmaningar möter framtidens elnät? Hur planerar vi för mer förnybar energi? Hur får vi bra lönsamhet i solceller? Den 17 oktober är du välkommen till en spännande seminariedag om solens roll i energisystemet, där vi sammanfattar tre spännande år i projektet och blickar framåt - mot en förändrad elmarknad, ett hållbart energisystem och det fortsatta arbetet i vårt solelprojekt Sol i Väst. Till hela programmet och anmälan!

Fixa Laddplats hjälper fastighetsägare att ordna elbilsladdningen

Tillsammans med Fastighetsägarna har Energikontor Väst under 2019 arrangerat träffar runt om i Västra Götaland med fokus på regler, teknik och ekonomi för fastighetsägare som är intresserade av att installera laddplatser. Pål Kindblom, projektledare för Fixa Laddplats i Västra Götaland, är nöjd med resultatet:

Ökad efterfragan på biogas i Göteborgs hamn

Fordonsgas har tecknat nytt avtal med Swedgas att leverera LBG till hamnen i Göteborg för att säkra tillgången på Biogas.

Arla byter ut HVO och RME mot Biogas

Arla använder idag ca 17 miljoner liter bränsle till sina mjölktankbilar per år, och man siktar på att ha bytt ut 30% av tankbilarna inom tre till fem år.

Vikten av att tanka svenskt – ny studie visar på fördelarna med att öka produktionen av förnybara drivmedel i Sverige

Produktionen av förnybara drivmedel i Sverige behöver öka kraftfullt. Det medför dessutom en lång rad positiva effekter på andra samhällsmål som en stärkt krisberedskap, landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Det visar en ny studie som har initierats av elva länsstyrelser och regioner i samverkan med BioDriv Öst.