REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor

I projektet REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor – ges kommuner, kommunala bolag och regioner stöd i arbetet att öka andelen digitala möten i sina organisationer. Projektet finansieras av Energimyndigheten och drivs av Energikontoren Sverige mellan perioden juni 2018 - oktober 2020.
gront_ljus_750x230.png

REDI utvalda att medverka på Grönt Ljus

Projektet REDI har blivit utvalda att medverka på Trafikverkets konferens Grönt Ljus den 22 september med motivering att: Ert projekt Resfria digitala möten - en självklar del av ett transporteffektivt samhälle.

Projektet REDI har blivit utvalda att medverka på

Trafikverkets konferens Grönt Ljus den 22 september med motivering att

Ert projekt Resfria digitala möten - en självklar del av ett transporteffektivt samhälle.

Eventet är en del av regeringsuppdragetInformations- och kunskapshöjande åtgärder för omställning till fossilfri transportsektor och deluppdraget om att skapa och utveckla en Arena för transporteffektiv stadsmiljö som Trafikverket leder. Syftet med Arenan är att stötta städer i Sverige att skala upp åtgärder och öka genomförandetakten i arbetet med att nå transportsektorns klimatmål. Det räcker inte med att sprida kunskap för att få till en klimatomställning, vi måste gå vidare och genomföra!

Fler nyheter

Vi har bytt kontor!

From 1 Maj 2020 sitter vi på ny adress. Dock bara ett par hus bort från det gamla kontoret. Du hittar oss på Arvid Hedvalls gata 4, på Chalmersområdet. Våning 5. 

Gör klimatsmarta materialval i byggandet!

Genom projektet S2C arbetar Energikontor Väst och övriga projektpartners med utvecklingen inom hållbart byggande där avsikten är att starkt minska klimatpåverkan då vi bygger nytt eller då vi renoverar. 

Fixa laddplats hjälper företag att ordna elbilsladdning

Antalet elfordon i Sverige ökar kraftigt och kommer att öka ännu mer de närmaste åren. Med det ökar behovet av att kunna ladda sin bil - även under arbetstid. I sin senaste upplaga riktar sig projektet Fixa laddplats till företag som vill ordna elbilsladdning på jobbet.

Hemköp Nordenskiöldsgatan sparar 35% efter energibesparande åtgärder

Ola Andersson ägare på Hemköp Nordenskiöldsgatan kontaktande Energikontor Väst i slutet av 2019 med några frågor kring att söka ekonomiskt stöd för energieffektivisering i sin butik. Totalkostnad för projektet var budgeterat till ca 6 miljoner kr där utbyte av kyl- och frysmöbler samt kompressorer som drevs av köldmedium R404A beräknades utgöra cirka hälften av kostnaderna.

Välkommen till uppstart av Kommunsamverkan hållbart byggande

Detta webinarium ska berätta om möjligheter och det ska hjälpa oss att förstå hur vi och andra tillsammans kan vara stöd för framsteg inom det offentliga byggandet. Anmäl dig nu!