REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor

I projektet REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor – ges kommuner, kommunala bolag och regioner stöd i arbetet att öka andelen digitala möten i sina organisationer. Projektet finansieras av Energimyndigheten och drivs av Energikontoren Sverige mellan perioden juni 2018 - oktober 2020.
gront_ljus_750x230.png

REDI utvalda att medverka på Grönt Ljus

Projektet REDI har blivit utvalda att medverka på Trafikverkets konferens Grönt Ljus den 22 september med motivering att: Ert projekt Resfria digitala möten - en självklar del av ett transporteffektivt samhälle.

Projektet REDI har blivit utvalda att medverka på

Trafikverkets konferens Grönt Ljus den 22 september med motivering att

Ert projekt Resfria digitala möten - en självklar del av ett transporteffektivt samhälle.

Eventet är en del av regeringsuppdragetInformations- och kunskapshöjande åtgärder för omställning till fossilfri transportsektor och deluppdraget om att skapa och utveckla en Arena för transporteffektiv stadsmiljö som Trafikverket leder. Syftet med Arenan är att stötta städer i Sverige att skala upp åtgärder och öka genomförandetakten i arbetet med att nå transportsektorns klimatmål. Det räcker inte med att sprida kunskap för att få till en klimatomställning, vi måste gå vidare och genomföra!

Fler nyheter

Vi har bytt kontor!

From 1 Maj 2020 sitter vi på ny adress. Dock bara ett par hus bort från det gamla kontoret. Du hittar oss på Arvid Hedvalls backe 6, på Chalmersområdet. Våning 5. 

Kommunsamverkan för hållbart byggande är igång!

I september startades en helt ny samverkansgrupp för hållbart byggande upp, riktad till offentliga aktörer inom Västra Götaland. Den 26 november är nästa träff. Öppen för alla. Välkommen!

200 miljoner till produktion av biogas

Regeringen förlänger det tillfälliga stödet till produktion av biogas med 200 miljoner kronor under 2021. Det står att läsa från och med den 14 september på regeringen.se. Satsningen är en del av budgetpropositionen, som läggs fram i sin helhet 21 september.

Avsiktsförklaring främjar biogas i Fyrbodal

Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans undertecknat en avsiktsförklaring för att fortsatt främja biogas i Fyrbodal.

Vem har makten över klimatet? Och vem tar makten?

Delta i klimatdiskussion och provsmaka framtidens livsmedel under Hållbarhetsfestivalen i Västra Götaland. Välkommen till Navet i Borås den 22 oktober!