Rapport Biogasdriven färjeled – Hönöleden.

Nu finns en ny version av rapporten  Biogasdriven färjeled – Hönöleden.

Denna version är uppdaterad baserat på diskussionerna under redovisningen den 26 september. Uppdateringarna gäller i första hand emissionsberäkningarna. Dessa avser nu CO2-ekvivalenter för LBG från anläggningen i Lidköping och jämförelse görs med Diesel MK1 istället för med MGO. Även emissionsfaktorer för HVO har uppdaterats för att bättre stämma överens med det rekommenderade värdet från Energimyndigheten. I den nya rapporten har även justeringar av kostnadsberäkningarna gjorts.

Du hittar rapporten via länken här till höger på sidan.

 

Fler nyheter

Naturvårdsverkets luftvårdsprogram lyfter biogasen

Naturvårdsverket lämnade 1 februari över ett förslag till regeringen på Nationellt luftvårdsprogram, syftet är att Programmets innehåll skall styra de åtgärder och styrmedel Sverige behöver genomföra för att uppnå nationella utsläppsminskningar enligt EU:s nya takdirektiv och bidrar till en bättre luftmiljö.

Klimatklivet och ny regering

Klimatklivets framtid har under regeringsskiftet varit osäker. I S-MP-C-L-överenskommelsen sägs att Klimatklivet ska ”effektiviseras och utvecklas” och därmed fortsätta. 

God fortsättning i ny organisation!

Hej alla och god fortsättning! Hoppas ni hade goa helger och inte var alltför frustrerade över Klimatklivets utveckling. Vi på Biogas Väst kände en viss besvikelse, det ska erkännas, men när dimman nu har skingrats är vi övertygade om att marknaden för biogasen kommer fortsätta rulla framåt - om än kanske i en något långsammare takt.

Nu heter vi Energikontor Väst

Nytt år. Nytt namn. Ny organisation. Men samma medarbetare, samma kontor och samma engagemang för energiomställning och klimat. Från och med nu heter vi Energikontor Väst och är en del av Innovatum – med massor av spännande möjligheter till utveckling.

Innovationskluster för flytande biogas beviljat

Vi rundar av året med en lättsam och trevlig nyhet, nämligen att Energimyndigheten äntligen beviljat ansökan om Innovationskluster för flytande biogas!