Populär solstudieresa i dubbel repris

Programmet Soluppgång i Väst arrangerar två nya solstudieresor som repriser av den mycket populära resan till solenergianläggningar i Västsverige i höstas. Men skynda dig att anmäla dig för senast gick platserna åt snabbt och de på reservlistan från den gången har förtur nu. Bussresorna arrangeras 3 och 4 juni och målgruppen är solenergiintresserade från kommuner och företag.

Under resan bjuds det på fem intressanta studiebesök och föredrag av experter på solenergi. Två av besöken blir vid Eksta Bostads AB i Kungsbacka som har både solvärme och solel i sina bostäder, och vid Kungälv Energi som har en av Europas största solvärmeanläggningar, 10 000 m2, kopplad till fjärrvärme.

Lars Andrén, ordförande för branschorganisationen Svensk Solenergi, och Petter Sjöström från solcellsföretaget Switchpower är två av de som berättar om möjligheterna med solenergi under resan.

Läs mer om studieresorna och anmäl dig här: 3 juni, 4 juni.
Läs mer om solstudieresan i september 2007 här.
Läs mer om Soluppgång i Väst här.

Bild: 10 000 m2 solfångare kopplade till fjärrvärmen i Kungälv, ett av Europas största solfångarfält. Foto: Charlotta Svensson
solfangarfalt(1).JPG

Fler nyheter

Ökad efterfragan på biogas i Göteborgs hamn

Fordonsgas har tecknat nytt avtal med Swedgas att leverera LBG till hamnen i Göteborg för att säkra tillgången på Biogas.

Arla byter ut HVO och RME mot Biogas

Arla använder idag ca 17 miljoner liter bränsle till sina mjölktankbilar per år, och man siktar på att ha bytt ut 30% av tankbilarna inom tre till fem år.

Vikten av att tanka svenskt – ny studie visar på fördelarna med att öka produktionen av förnybara drivmedel i Sverige

Produktionen av förnybara drivmedel i Sverige behöver öka kraftfullt. Det medför dessutom en lång rad positiva effekter på andra samhällsmål som en stärkt krisberedskap, landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Det visar en ny studie som har initierats av elva länsstyrelser och regioner i samverkan med BioDriv Öst.

Inspirerande filmer om energibesparing resultat av incitamentsprojekten

Inspirerande filmer för energibesparing på Energimyndighetens hemsida.

 

Kan koldioxidbudgetar få fler att greppa miljömålen?

Hur kan lokala koldioxidbudgetar hjälpa Sverige att nå de nationella klimatmålen? Och är koldioxidbudgetar ett bra verktyg för att skapa förståelse för och förankra den lokala miljöpolitiken. Det var två frågor som diskuterades när miljöstrategerna i Kommunnätverket för hållbar utveckling träffades häromveckan.