Populär solstudieresa i dubbel repris

Programmet Soluppgång i Väst arrangerar två nya solstudieresor som repriser av den mycket populära resan till solenergianläggningar i Västsverige i höstas. Men skynda dig att anmäla dig för senast gick platserna åt snabbt och de på reservlistan från den gången har förtur nu. Bussresorna arrangeras 3 och 4 juni och målgruppen är solenergiintresserade från kommuner och företag.

Under resan bjuds det på fem intressanta studiebesök och föredrag av experter på solenergi. Två av besöken blir vid Eksta Bostads AB i Kungsbacka som har både solvärme och solel i sina bostäder, och vid Kungälv Energi som har en av Europas största solvärmeanläggningar, 10 000 m2, kopplad till fjärrvärme.

Lars Andrén, ordförande för branschorganisationen Svensk Solenergi, och Petter Sjöström från solcellsföretaget Switchpower är två av de som berättar om möjligheterna med solenergi under resan.

Läs mer om studieresorna och anmäl dig här: 3 juni, 4 juni.
Läs mer om solstudieresan i september 2007 här.
Läs mer om Soluppgång i Väst här.

Bild: 10 000 m2 solfångare kopplade till fjärrvärmen i Kungälv, ett av Europas största solfångarfält. Foto: Charlotta Svensson
solfangarfalt(1).JPG

Fler nyheter

Seminariedag Sol i Väst: Framtidsscenarier för sol, energisystem och samhälle

Vilka utmaningar möter framtidens elnät? Hur planerar vi för mer förnybar energi? Hur får vi bra lönsamhet i solceller? Den 17 oktober är du välkommen till en spännande seminariedag om solens roll i energisystemet, där vi sammanfattar tre spännande år i projektet och blickar framåt - mot en förändrad elmarknad, ett hållbart energisystem och det fortsatta arbetet i vårt solelprojekt Sol i Väst. Till hela programmet och anmälan!

Fixa Laddplats hjälper fastighetsägare att ordna elbilsladdningen

Tillsammans med Fastighetsägarna har Energikontor Väst under 2019 arrangerat träffar runt om i Västra Götaland med fokus på regler, teknik och ekonomi för fastighetsägare som är intresserade av att installera laddplatser. Pål Kindblom, projektledare för Fixa Laddplats i Västra Götaland, är nöjd med resultatet:

Ökad efterfragan på biogas i Göteborgs hamn

Fordonsgas har tecknat nytt avtal med Swedgas att leverera LBG till hamnen i Göteborg för att säkra tillgången på Biogas.

Arla byter ut HVO och RME mot Biogas

Arla använder idag ca 17 miljoner liter bränsle till sina mjölktankbilar per år, och man siktar på att ha bytt ut 30% av tankbilarna inom tre till fem år.

Vikten av att tanka svenskt – ny studie visar på fördelarna med att öka produktionen av förnybara drivmedel i Sverige

Produktionen av förnybara drivmedel i Sverige behöver öka kraftfullt. Det medför dessutom en lång rad positiva effekter på andra samhällsmål som en stärkt krisberedskap, landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Det visar en ny studie som har initierats av elva länsstyrelser och regioner i samverkan med BioDriv Öst.