Populär solstudieresa i dubbel repris

Programmet Soluppgång i Väst arrangerar två nya solstudieresor som repriser av den mycket populära resan till solenergianläggningar i Västsverige i höstas. Men skynda dig att anmäla dig för senast gick platserna åt snabbt och de på reservlistan från den gången har förtur nu. Bussresorna arrangeras 3 och 4 juni och målgruppen är solenergiintresserade från kommuner och företag.

Under resan bjuds det på fem intressanta studiebesök och föredrag av experter på solenergi. Två av besöken blir vid Eksta Bostads AB i Kungsbacka som har både solvärme och solel i sina bostäder, och vid Kungälv Energi som har en av Europas största solvärmeanläggningar, 10 000 m2, kopplad till fjärrvärme.

Lars Andrén, ordförande för branschorganisationen Svensk Solenergi, och Petter Sjöström från solcellsföretaget Switchpower är två av de som berättar om möjligheterna med solenergi under resan.

Läs mer om studieresorna och anmäl dig här: 3 juni, 4 juni.
Läs mer om solstudieresan i september 2007 här.
Läs mer om Soluppgång i Väst här.

Bild: 10 000 m2 solfångare kopplade till fjärrvärmen i Kungälv, ett av Europas största solfångarfält. Foto: Charlotta Svensson
solfangarfalt(1).JPG

Fler nyheter

Vi har bytt kontor!

From 1 Maj 2020 sitter vi på ny adress. Dock bara ett par hus bort från det gamla kontoret. Du hittar oss på Arvid Hedvalls gata 4, på Chalmersområdet. Våning 5. 

Energikontor Väst startar kommunnätverk för Hållbart offentligt byggande!

Vår medverkan i projektet S2C – Sustainable Circular Construction, ger oss på Energikontoret möjligheten stötta kommunerna i Västra Götaland med omvärldsbevakning, erfarenhetsdelning och kunskapsuppbyggnad. Nu startar vi nätverk för kommuner inom hållbart byggande. 

EU-kommissionen ger Sverige tillåtelse att fortsätta skattebefria biogas till 2030!

Kommissionen beslutade igår, 29 juni, att godkänna Sveriges ansökan att fortsätta skattebefria biogas. 

Bostadsrättsförening sparar 15% efter energibesparande åtgärder

Håkan Moldén sitter i styrelsen på Brf-Linnégatan och fick tips från Energikontor Väst att man kan få stöd för att göra en Energikartläggning. Det blev startskottet för ett mer djupgående energieffektiviseringsarbete som har resulterat i flera åtgärder och en besparingspotential på 15%.

Engagerad personal kräver mindre energi!

Mandat att ta beslut om mindre investeringar och löpande arbete med snabba åtgärder och driftoptimering har varit avgörande framgångsfaktorer för Klädesholmen Seafood AB i arbetet med energieffektivisering.