vatten_-_kopia.jpg

Nytt krav på IMD i flerfamiljshus med dålig energiprestanda from 1 dec 2019

Regeringen inför begränsade krav på individuell mätning och debitering av värmeoch varmvatten. Kraven gäller en mindre mängd flerbostadshus, som har sämst energiprestanda. 

Kraven införs för att möta EU-kommissionens synpunkter på hur Sverige implementerat EU:s Energieffektiviseringsdirektiv, EED, vad gäller IMD av värme och tappvarmvatten. 

- Förslaget innebär en balans mellan klimatnytta och rimliga krav på fastighetsägarna att genomföra energibesparande åtgärder, menar energiminister Anders Ygeman.

Krav på installation av system för IMD av värme införs för:

 

  • Flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 180 kWh/m2 och år.
  • Flerbostadshus i något av landets övriga län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 200 kWh/m2 och år.

 

Krav på installation av system för IMD för förbrukning av tappvarmvatten införs vid ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar en ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten. System för IMD ska installeras för varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten.

Möjligheter för undantag finns i särskilda fall.

Mer info på: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/begransade-krav-pa-imd-installation-infors/

 

Förordningen träder i kraft den 1 december 2019. Krav på installation av IMD träder dock i kraft först den 1 juli 2021.

Fler nyheter

Nytt krav på IMD i flerfamiljshus med dålig energiprestanda from 1 dec 2019

Regeringen inför begränsade krav på individuell mätning och debitering av värmeoch varmvatten. Kraven gäller en mindre mängd flerbostadshus, som har sämst energiprestanda. 

Fortfarande vanligt med missuppfattningar kring solceller

Många tror att solceller är dyrare att installera än vad dom är och att de inte fungerar bra i svenskt klimat. Det visar vattenfalls senaste Solrapport. 

Mer lönsamt att energirenovera äldre bostäder än att bygga nytt?

Forskningsrapport från Linköpings universitet visar på att det kan vara mer lönsamt att energirenovera äldre bostäder än att bygga nytt

Seminariedag om en ny klimatsmart livsmedelsprocess

Välkommen till en seminariedag om en ny klimatsmart proteinkälla - gjord av svamp odlad på restprodukter - den 21 november i Borås.
I projektet Ways2Taste arbetar vi tillsammans med bland andra Högskolan i Borås med att ta fram en ny process för livsmedelsproduktion som samtidigt minskar våra avfallsmängder. Under seminariedagen presenterar vi forskningen, diskuterar hur näringslivet kan göra klimatsmarta affärer av resultaten - och bjuds på ett vältillagat smakprov av det nya svampproteinet. Till program & anmälan!

Seminarium om Byggnation för en hållbar framtid

Var finns hållbarhetsläckagen i byggbranschen? Och hur gör vi för att bygga bättre? På seminariet "Byggnation för en hållbar framtid" den 12 november i Göteborg berättar Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) hur de kan hjälpa dig i byggprocessen. Vi besöker också nyproducerade bostadsområdet BRF Viva i Göteborg som med egenproducerad solel, smarta avfallssystem, livscykelanalyserad byggnadskonstruktion och cykel- och bilpooler är ett spännande föregångsprojekt. Läs mer och anmäl dig.