vatten_-_kopia.jpg

Nytt krav på IMD i flerfamiljshus med dålig energiprestanda from 1 dec 2019

Regeringen inför begränsade krav på individuell mätning och debitering av värmeoch varmvatten. Kraven gäller en mindre mängd flerbostadshus, som har sämst energiprestanda. 

Kraven införs för att möta EU-kommissionens synpunkter på hur Sverige implementerat EU:s Energieffektiviseringsdirektiv, EED, vad gäller IMD av värme och tappvarmvatten. 

- Förslaget innebär en balans mellan klimatnytta och rimliga krav på fastighetsägarna att genomföra energibesparande åtgärder, menar energiminister Anders Ygeman.

Krav på installation av system för IMD av värme införs för:

 

  • Flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 180 kWh/m2 och år.
  • Flerbostadshus i något av landets övriga län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 200 kWh/m2 och år.

 

Krav på installation av system för IMD för förbrukning av tappvarmvatten införs vid ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar en ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten. System för IMD ska installeras för varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten.

Möjligheter för undantag finns i särskilda fall.

Mer info på: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/begransade-krav-pa-imd-installation-infors/

 

Förordningen träder i kraft den 1 december 2019. Krav på installation av IMD träder dock i kraft först den 1 juli 2021.

Fler nyheter

Selma - bra exempel på återbruk i offentlig miljö

Energikontor Väst och Göteborgs stad är svenska parters i Interreg ÖKS projektet S2C som stöttar utvecklingen för hållbart offentligt byggande.

Askims IK goes green!

Att värna om miljön är en självklarhet för Askims IK. Tidigt 2019 installerades granulatfällor för att ta hand om gummigranulatet från konstgräsplanerna. Men det tog inte stopp där. Under hösten har en omfattande renovering av klubbhuset genomförts. Och varför inte göra det energismart när man ändå håller på? Vattenburen golvvärme, frånluftsvärmepump och akustikstyrd LED-belysning installerades i samband med ombyggnaden av bottenplanet. Men det som syns mest är de 77 solpanelerna som numera ligger på taket och genererar solel!

Nu kan små och medelstora företag åter söka stöd för energikartläggning

Stödet för energikartläggning är tillbaka. Mellan den 2 mars och 30 april 2020 kan små och medelstora företag åter söka stödet.

Sveriges produktion av biogas kan bli sju gånger större

Sverige bör besluta om ett produktionsmål på 10 TWh biogas till 2030. Det är ett av de viktigaste förslagen från Biogasmarknadsutredningen, som i veckan presenterade sitt slutbetänkande.

Klimatklivet ansökningsomgångar

Klimatklivets ansökningsomgångar 2020