Mycket Klimppengar till Västsverige

Naturvårdsverket ska ge över 92 miljoner kronor i stöd till klimatinvesteringar av västsvenska kommuner och kommunalförbund. Pengarna kommer att gå till solenergisatsningar, biogas och effektivare persontransporter, bland annat. Totalt beslutades i förra veckan om 480,6 miljoner kronor i stöd i hela Sverige, denna femte och sista omgång av Klimp.

De som får stöd i Västra Götaland är:
Business Region Göteborg tilldelas 58,4 miljoner kronor som till stor del kommer att gå till biogasprojekt i Brålanda och Lidköping.
Göteborgs stad tilldelas 12 miljoner kronor för bland annat ett dialogprojekt för att göra Majorna till en ekologisk stadsdel och för att ta fram ett lågenergihus som standardhus.
Orust kommun tilldelas 9,9 miljoner kronor som till största delen satsas på solenergi, bland annat närvärme i Ellös med 1000 kvadratmeter solfångare och biobränsle.
Mölndals kommun tilldelas 1,2 miljoner kronor som satsas på effektivare persontransporter, bland annat genom ett välkomstpaket till nyetablerade företag.
Stenungsunds kommun tilldelas 6,9 miljoner kronor som till största delen satsas på utnyttjande av spillvärme i fjärrvärme och fjärrvärmeutbyggnad i bland annat ett område med direktverkande el.
Länk till pressmeddelande från Naturvårdsverket med mer information om ovanstående satsningar.

Dessutom tilldelas Kungsbacka kommun i Halland 3,9 miljoner kronor som ska satsas på bland annat biogasdrivna bussar och sopbilar, närvärme, och minskad elanvändning.

Fler nyheter

Smakrik seminariedag om framtidens mat

Hur tar vi forskningen från labbet till livsmedelsdisken? Med den frågan som grund anordnade projektet Ways2Taste, där vi är en av parterna, en seminariedag om framtidens mat på Högskolan i Borås – där diskussioner om regelverk och kommunikation landade i en lunch som på ett konkret sätt demonstrerade hur en svampbaserad måltid kan smaka.

Nytt krav på IMD i flerfamiljshus med dålig energiprestanda from 1 dec 2019

Regeringen inför begränsade krav på individuell mätning och debitering av värmeoch varmvatten. Kraven gäller en mindre mängd flerbostadshus, som har sämst energiprestanda. 

Fortfarande vanligt med missuppfattningar kring solceller

Många tror att solceller är dyrare att installera än vad dom är och att de inte fungerar bra i svenskt klimat. Det visar vattenfalls senaste Solrapport. 

Mer lönsamt att energirenovera äldre bostäder än att bygga nytt?

Forskningsrapport från Linköpings universitet visar på att det kan vara mer lönsamt att energirenovera äldre bostäder än att bygga nytt

Seminariedag om en ny klimatsmart livsmedelsprocess

Välkommen till en seminariedag om en ny klimatsmart proteinkälla - gjord av svamp odlad på restprodukter - den 21 november i Borås.
I projektet Ways2Taste arbetar vi tillsammans med bland andra Högskolan i Borås med att ta fram en ny process för livsmedelsproduktion som samtidigt minskar våra avfallsmängder. Under seminariedagen presenterar vi forskningen, diskuterar hur näringslivet kan göra klimatsmarta affärer av resultaten - och bjuds på ett vältillagat smakprov av det nya svampproteinet. Till program & anmälan!