Mycket Klimppengar till Västsverige

Naturvårdsverket ska ge över 92 miljoner kronor i stöd till klimatinvesteringar av västsvenska kommuner och kommunalförbund. Pengarna kommer att gå till solenergisatsningar, biogas och effektivare persontransporter, bland annat. Totalt beslutades i förra veckan om 480,6 miljoner kronor i stöd i hela Sverige, denna femte och sista omgång av Klimp.

De som får stöd i Västra Götaland är:
Business Region Göteborg tilldelas 58,4 miljoner kronor som till stor del kommer att gå till biogasprojekt i Brålanda och Lidköping.
Göteborgs stad tilldelas 12 miljoner kronor för bland annat ett dialogprojekt för att göra Majorna till en ekologisk stadsdel och för att ta fram ett lågenergihus som standardhus.
Orust kommun tilldelas 9,9 miljoner kronor som till största delen satsas på solenergi, bland annat närvärme i Ellös med 1000 kvadratmeter solfångare och biobränsle.
Mölndals kommun tilldelas 1,2 miljoner kronor som satsas på effektivare persontransporter, bland annat genom ett välkomstpaket till nyetablerade företag.
Stenungsunds kommun tilldelas 6,9 miljoner kronor som till största delen satsas på utnyttjande av spillvärme i fjärrvärme och fjärrvärmeutbyggnad i bland annat ett område med direktverkande el.
Länk till pressmeddelande från Naturvårdsverket med mer information om ovanstående satsningar.

Dessutom tilldelas Kungsbacka kommun i Halland 3,9 miljoner kronor som ska satsas på bland annat biogasdrivna bussar och sopbilar, närvärme, och minskad elanvändning.

Fler nyheter

Ökad efterfragan på biogas i Göteborgs hamn

Fordonsgas har tecknat nytt avtal med Swedgas att leverera LBG till hamnen i Göteborg för att säkra tillgången på Biogas.

Arla byter ut HVO och RME mot Biogas

Arla använder idag ca 17 miljoner liter bränsle till sina mjölktankbilar per år, och man siktar på att ha bytt ut 30% av tankbilarna inom tre till fem år.

Vikten av att tanka svenskt – ny studie visar på fördelarna med att öka produktionen av förnybara drivmedel i Sverige

Produktionen av förnybara drivmedel i Sverige behöver öka kraftfullt. Det medför dessutom en lång rad positiva effekter på andra samhällsmål som en stärkt krisberedskap, landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Det visar en ny studie som har initierats av elva länsstyrelser och regioner i samverkan med BioDriv Öst.

Inspirerande filmer om energibesparing resultat av incitamentsprojekten

Inspirerande filmer för energibesparing på Energimyndighetens hemsida.

 

Kan koldioxidbudgetar få fler att greppa miljömålen?

Hur kan lokala koldioxidbudgetar hjälpa Sverige att nå de nationella klimatmålen? Och är koldioxidbudgetar ett bra verktyg för att skapa förståelse för och förankra den lokala miljöpolitiken. Det var två frågor som diskuterades när miljöstrategerna i Kommunnätverket för hållbar utveckling träffades häromveckan.