Lidköpings energirådgivare fick pris

Jonas Wedebrand, energi- och klimatrådgivare i Lidköpings kommun, tilldelades tidigare i veckan priset som årets energirådgivare av föreningen Sveriges Energirådgivare.

Det var i samband med föreningens årliga kongress som priset delades ut och i år hade det två mottagare. Förutom kommunala energirådgivaren Jonas Wedebrand gick priset till DN´s motorbilaga. Båda vinnarna fanns på plats i Uppsala och belönades med blommor och diplom. Jonas Wedebrand har arbetat som energirådgivare i 20 år och var märkbart hedrad över utmärkelsen.

Stort grattis till båda vinnarna!

Läs mer om kongressen på EnergiRådgivarnas hemsida.
jonas_wedebrand.JPG

Fler nyheter

Ökad efterfragan på biogas i Göteborgs hamn

Fordonsgas har tecknat nytt avtal med Swedgas att leverera LBG till hamnen i Göteborg för att säkra tillgången på Biogas.

Arla byter ut HVO och RME mot Biogas

Arla använder idag ca 17 miljoner liter bränsle till sina mjölktankbilar per år, och man siktar på att ha bytt ut 30% av tankbilarna inom tre till fem år.

Vikten av att tanka svenskt – ny studie visar på fördelarna med att öka produktionen av förnybara drivmedel i Sverige

Produktionen av förnybara drivmedel i Sverige behöver öka kraftfullt. Det medför dessutom en lång rad positiva effekter på andra samhällsmål som en stärkt krisberedskap, landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Det visar en ny studie som har initierats av elva länsstyrelser och regioner i samverkan med BioDriv Öst.

Inspirerande filmer om energibesparing resultat av incitamentsprojekten

Inspirerande filmer för energibesparing på Energimyndighetens hemsida.

 

Kan koldioxidbudgetar få fler att greppa miljömålen?

Hur kan lokala koldioxidbudgetar hjälpa Sverige att nå de nationella klimatmålen? Och är koldioxidbudgetar ett bra verktyg för att skapa förståelse för och förankra den lokala miljöpolitiken. Det var två frågor som diskuterades när miljöstrategerna i Kommunnätverket för hållbar utveckling träffades häromveckan.