Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.
klimatklivet.jpg

Klimatklivet och ny regering

Klimatklivets framtid har under regeringsskiftet varit osäker. I S-MP-C-L-överenskommelsen sägs att Klimatklivet ska ”effektiviseras och utvecklas” och därmed fortsätta. 

Hur stora möjligheterna är att i vårändringsbudgeten skjuta till mer resurser vet vi inte i nuläget. Vår region har hittills beviljats stöd till 188 st biogaslastbilar, 6 stycken LBG tankstationer och 15 st CBG-tankstationer. På grund av det stora intresset i senaste utlysningen ligger att antal ansökningar och väntar på beslut hos Naturvårdsverket. Vi väntar på beslut av ytterligare 58 biogas lastbilar, 8 LBG stationer och 8 CBG stationer i regionen.

Det ska bli spännande att följa regeringens överenskommelse att det från 2030 inte längre kommer vara tillåtet att sälja nya bensin och dieselbilar, förslaget att Bonus malus ska förstärkas och förenklas samt vad som händer med produktionsstödet för biogas. Vi följer självklart vad som händer med regeringens Biogasmarknadsutredning som har potential att ge bra input till kommande budgetpropositioner.

Biogas Väst

Fler nyheter

Sveriges produktion av biogas kan bli sju gånger större

Sverige bör besluta om ett produktionsmål på 10 TWh biogas till 2030. Det är ett av de viktigaste förslagen från Biogasmarknadsutredningen, som i veckan presenterade sitt slutbetänkande.

Klimatklivet ansökningsomgångar

Klimatklivets ansökningsomgångar 2020

Smakrik seminariedag om framtidens mat

Hur tar vi forskningen från labbet till livsmedelsdisken? Med den frågan som grund anordnade projektet Ways2Taste, där vi är en av parterna, en seminariedag om framtidens mat på Högskolan i Borås – där diskussioner om regelverk och kommunikation landade i en lunch som på ett konkret sätt demonstrerade hur en svampbaserad måltid kan smaka.

Nytt krav på IMD i flerfamiljshus med dålig energiprestanda from 1 dec 2019

Regeringen inför begränsade krav på individuell mätning och debitering av värmeoch varmvatten. Kraven gäller en mindre mängd flerbostadshus, som har sämst energiprestanda. 

Fortfarande vanligt med missuppfattningar kring solceller

Många tror att solceller är dyrare att installera än vad dom är och att de inte fungerar bra i svenskt klimat. Det visar vattenfalls senaste Solrapport.