Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.
klimatklivet.jpg

Klimatklivet och ny regering

Klimatklivets framtid har under regeringsskiftet varit osäker. I S-MP-C-L-överenskommelsen sägs att Klimatklivet ska ”effektiviseras och utvecklas” och därmed fortsätta. 

Hur stora möjligheterna är att i vårändringsbudgeten skjuta till mer resurser vet vi inte i nuläget. Vår region har hittills beviljats stöd till 188 st biogaslastbilar, 6 stycken LBG tankstationer och 15 st CBG-tankstationer. På grund av det stora intresset i senaste utlysningen ligger att antal ansökningar och väntar på beslut hos Naturvårdsverket. Vi väntar på beslut av ytterligare 58 biogas lastbilar, 8 LBG stationer och 8 CBG stationer i regionen.

Det ska bli spännande att följa regeringens överenskommelse att det från 2030 inte längre kommer vara tillåtet att sälja nya bensin och dieselbilar, förslaget att Bonus malus ska förstärkas och förenklas samt vad som händer med produktionsstödet för biogas. Vi följer självklart vad som händer med regeringens Biogasmarknadsutredning som har potential att ge bra input till kommande budgetpropositioner.

Biogas Väst

Fler nyheter

Kan koldioxidbudgetar få fler att greppa miljömålen?

Hur kan lokala koldioxidbudgetar hjälpa Sverige att nå de nationella klimatmålen? Och är koldioxidbudgetar ett bra verktyg för att skapa förståelse för och förankra den lokala miljöpolitiken. Det var två frågor som diskuterades när miljöstrategerna i Kommunnätverket för hållbar utveckling träffades häromveckan.

Renare stränder med unik strandstädarkarta

Nedskräpningen av stränder och vatten gör sig extra påmint när sommaren närmar sig. Enligt mätningar som görs regelbundet i Nordsjöområdet är västkusten i särklass skräpigast med 20 upphittade plastbitar per kvadratdecimeter. Men kommunerna längs Bohuskusten har gått samman och tagit fram en strandstädarkarta – där alla kan hjälpa till att få stränderna renare.

Webbutbildning om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

Länk till en webbutbildning framtagen av VGR om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

En sammanfattning från Gasdagarna

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades

Tunga arbetsfordon på gång

CNH med tunga varumärken som Iveco, New Holland etc har nyligen slutit en biogasöverenskommelse med Italienska staten och lanserat ett nytt hjullastarkoncept som drivs på gas.