Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.
ales-krivec-209366-unsplash.jpg
Foto: Photo by Ales Krivec

Innovationskluster för flytande biogas beviljat

Vi rundar av året med en lättsam och trevlig nyhet, nämligen att Energimyndigheten äntligen beviljat ansökan om Innovationskluster för flytande biogas!

I mitten av december kom det efterlängtade beskedet att Energigas Sverige får 5 miljoner till ett Innovationskluster för flytande biogas. Projektet kommer gå under namnet Drive LBG med syftet att samla, demonstrera och öka kunskapen, innovationskraften och utvecklingsmöjligheterna med hållbara LBG-lösningar.

Ett par dagar senare föll ytterligare en pusselbit i projektet på plats när 101 miljoner för investeringsstöd och demonstration av teknik för LBG beviljdes. Den uppmärksamme läsaren undrar nu förstås vad som händer med resterande utlysta medel (totalt 195 miljoner)? Kvarvarande medel är i skrivande stund helt enkelt inte beslutade om ännu, men målsättningen är att beslut ska tas under våren 2019. Både beslutet kring de 101 miljonerna samt resterande medel är dock under förutsättning att medel finns. Det blir med andra ord upp till kommande regering och budget hur mycket pengar som i slutändan verkligen kommer ut och bidrar till att bygga upp den nationella marknaden för LBG.

Med denna förhoppningsfulla men fortsatt något osäkra nyhet vill vi önska er alla en riktigt god jul. Vi ses 2019!

Biogas Väst

 

Fler nyheter

Ny LBG/LNG tankstation i Mjölby

Stationen i Mjölby uppförs inom ramen för EU-projektet GREAT och blir Östergötlands första tankstation för flytande gasenergi.

Klimatklivet kommer tillbaka i vårändringsbudgeten!

Regeringen med stöd av Centern och Liberalerna har lagt ett förslag på att återinföra och öka klimatklivet och ladda hemma stödet med 750 miljoner till totalt 1,5 miljarder under 2019. 

Nu kör energi- och klimatrådgivningen i Skaraborg igång projektet Klimatsmart Familj!

Följ de deltagande familjerna som genom information, coachning och egna ansträngningar ska uppnå en mer klimatsmart livsstil

Långsiktigt biogasutbyte tvärs över Atlanten

I veckan fick Biogas Väst och Business Region Göteborg (BRG) besök av den stora amerikanska miljöorganisationen Calstart, en fortsättning på ett framgångsrikt kunskapsutbyte som pågått i över 15 år. Samtalen denna gång handlade framförallt om de västsvenska satsningarna på flytande biogas för tunga fordon – och om hur samverkan mellan regionerna ska fortsätta.

Biogassatsningar i Fyrbodal inspirerade på fullsatt frukostmöte

Genom ett unikt samarbete har fyra små kommuner i Fyrbodal lyckats bli det biogastätaste området i Sverige. Här finns tre gånger fler tankställen per invånare än i Göteborg. Det berättade Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg på Fyrbodals kommunalförbund, i dag under Biogas Västs välbesökta frukostträff på Saab Car Museum i Trollhättan.