Stöd för energiåtgärder i företag

Vill du minska energianvändningen och kostnaderna i ditt företag? Vi hjälper er att hitta rätt bland stöd och metoder och ger förslag på hur ni kan använda energi mer effektivt.
img_0351.jpg

Hemköp Nordenskiöldsgatan sparar 35% efter energibesparande åtgärder

Ola Andersson ägare på Hemköp Nordenskiöldsgatan kontaktande Energikontor Väst i slutet av 2019 med några frågor kring att söka ekonomiskt stöd för energieffektivisering i sin butik. Totalkostnad för projektet var budgeterat till ca 6 miljoner kr där utbyte av kyl- och frysmöbler samt kompressorer som drevs av köldmedium R404A beräknades utgöra cirka hälften av kostnaderna.

Efter att ha undersökt möjligheterna kring vilka bidrag som skulle passa just detta projekt och åtgärder togs ett gemensamt beslut om att söka ekonomiska medel ur Naturskyddsföreningens energi-effektiviseringsfond för att ersätta gamla kylmaskiner till nya energieffektivare. Enligt beräkningar som gjordes räknade man med att elförbrukningen skulle minskas med ca 50% efter installation av nya kylmaskiner med dörrar. Detta ansågs vara en bra åtgärd ur el-effektiviserings perspektiv och motiverade stödgivaren. Därefter gick Naturskyddsföreningen in med 30% av totala kostanden för investeringarna och företaget beviljades ca 500 000 kr i bidrag.

- Jag fick reda på att jag kunde få stöd genom att en handlarkollega hade sökt pengar och fått stöd från EU. Då kontaktade jag Energikontor Väst, och på den vägen är det säger Ola Andersson, ägare av Hemköp butiken på Nordenskiöldsgatan. Åtgärderna vi har gjort har till mycket stor del underlättat arbetet med energieffektivisering.

Då stödet från EU vid den tidpunkten inte längre gick att söka så hjälpte Energikontor Väst till med att undersöka andra möjligheter och till detta projekt passade Naturskyddsföreningens fond bra.
Nu i augusti 2020 har butiken redan hunnit genomföra alla planerade åtgärder förutom byte av en viss del av belysningen som fortfarande kvarstår. Man har bla bytt en kompressor från r404 till Co2 och bytt ut alla kylar och frysar. Alla kyl- samt frysrum har också fått nya aggregat.

- Besparingen har hittills legat på ca 30- 35 % i energi och i pengar är det ca 40% konstaterar Ola Andersson. I dagsläget är vi nöjda med de åtgärder vi har genomfört och planera just nu inga fler.

- Projektet Regionala Noder som drivs av Energikontor Väst har varit ett strategiskt verktyg där vi genom uppsökande verksamhet identifierat SMF (små medelstora företag) för att hjälpa dem med energieffektiviseringsarbete och energibesparande åtgärder, säger Pedram Farhang, projektledare på Energikontor Väst.

Tillsammans med Energimyndigheten gjordes en målgruppanalys där det visade sig att livsmedelsindustrin är en av flera potentiella målgrupper. Sedan dess har vi varit involverade i olika aktiviteter för att hjälpa företagen inom livsmedelsbranschen med olika energibesparande åtgärder. Vi haft ett gott samarbete med hemköp Nordenskiöldsgatan och fortsätter våra insatser för att stötta regionala företag under 2020.     

Fler nyheter

Vi har bytt kontor!

From 1 Maj 2020 sitter vi på ny adress. Dock bara ett par hus bort från det gamla kontoret. Du hittar oss på Arvid Hedvalls backe 6, på Chalmersområdet. Våning 5. 

Kommunsamverkan för hållbart byggande är igång!

I september startades en helt ny samverkansgrupp för hållbart byggande upp, riktad till offentliga aktörer inom Västra Götaland. Den 26 november är nästa träff. Öppen för alla. Välkommen!

200 miljoner till produktion av biogas

Regeringen förlänger det tillfälliga stödet till produktion av biogas med 200 miljoner kronor under 2021. Det står att läsa från och med den 14 september på regeringen.se. Satsningen är en del av budgetpropositionen, som läggs fram i sin helhet 21 september.

Avsiktsförklaring främjar biogas i Fyrbodal

Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans undertecknat en avsiktsförklaring för att fortsatt främja biogas i Fyrbodal.

Vem har makten över klimatet? Och vem tar makten?

Delta i klimatdiskussion och provsmaka framtidens livsmedel under Hållbarhetsfestivalen i Västra Götaland. Välkommen till Navet i Borås den 22 oktober!