Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Gasum projekterar för 20 nya gastankställen i Sverige

Den ekonomiska föreningen Biogas i Götene har inventerat ett 80-tal gårdar i området för att undersöka tillgången till gödsel. "Vi har helt klart en bra mix i området runt Götene", förklarar Kjell Gustafsson från föreningen. Sett till gödselinventeringen och fordon som kommer rulla i området har vi en god balans mellan tillgång och efterfrågan, menar Kjell Gustafsson.

Gasum investerar och driver på satsningen i bland annat Götene. 2017 blev Swedish Biogas uppköpta av Gasum som ägs av finska staten till 100%, de arbetar aktivt med biogas i Finland, Sverige och Norge. Företaget har fem egna produktionsanläggningar i Sverige och är Sveriges största biogasproducent. Vadsbo är delägd av Gasum och en av de mest effektiva idag. "Utmaningen är logistiken när det gäller gödselbaserade anläggningar", berättar Robert Kinnander från Gasum.

Företagets ambition i Götene är att att utöka biogastillgången då man ser att det finns förutsättningar för det i området. Planen är att ha 20-talet tankställen inom 2-3 år och det är flytande biogas som är det som är i fokus. I regionen har de fått Klimatklivsfinansiering för fyra nya tankställen, bl a i Mariestad. Nu avvaktar man att Klimatklivet återstartas för att kunna fortsätta den planerade utvidgningen av biogasproduktionsanläggningen i Götene. Under mellantiden arbetar man fortsatt och strategiskt med projektering och säkring av gödselråvara.

Fler nyheter

Vi har bytt kontor!

From 1 Maj 2020 sitter vi på ny adress. Dock bara ett par hus bort från det gamla kontoret. Du hittar oss på Arvid Hedvalls gata 4, på Chalmersområdet. Våning 5. 

Energikontor Väst startar kommunnätverk för Hållbart offentligt byggande!

Vår medverkan i projektet S2C – Sustainable Circular Construction, ger oss på Energikontoret möjligheten stötta kommunerna i Västra Götaland med omvärldsbevakning, erfarenhetsdelning och kunskapsuppbyggnad. Nu startar vi nätverk för kommuner inom hållbart byggande. 

EU-kommissionen ger Sverige tillåtelse att fortsätta skattebefria biogas till 2030!

Kommissionen beslutade igår, 29 juni, att godkänna Sveriges ansökan att fortsätta skattebefria biogas. 

Bostadsrättsförening sparar 15% efter energibesparande åtgärder

Håkan Moldén sitter i styrelsen på Brf-Linnégatan och fick tips från Energikontor Väst att man kan få stöd för att göra en Energikartläggning. Det blev startskottet för ett mer djupgående energieffektiviseringsarbete som har resulterat i flera åtgärder och en besparingspotential på 15%.

Engagerad personal kräver mindre energi!

Mandat att ta beslut om mindre investeringar och löpande arbete med snabba åtgärder och driftoptimering har varit avgörande framgångsfaktorer för Klädesholmen Seafood AB i arbetet med energieffektivisering.