Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Gasum projekterar för 20 nya gastankställen i Sverige

Den ekonomiska föreningen Biogas i Götene har inventerat ett 80-tal gårdar i området för att undersöka tillgången till gödsel. "Vi har helt klart en bra mix i området runt Götene", förklarar Kjell Gustafsson från föreningen. Sett till gödselinventeringen och fordon som kommer rulla i området har vi en god balans mellan tillgång och efterfrågan, menar Kjell Gustafsson.

Gasum investerar och driver på satsningen i bland annat Götene. 2017 blev Swedish Biogas uppköpta av Gasum som ägs av finska staten till 100%, de arbetar aktivt med biogas i Finland, Sverige och Norge. Företaget har fem egna produktionsanläggningar i Sverige och är Sveriges största biogasproducent. Vadsbo är delägd av Gasum och en av de mest effektiva idag. "Utmaningen är logistiken när det gäller gödselbaserade anläggningar", berättar Robert Kinnander från Gasum.

Företagets ambition i Götene är att att utöka biogastillgången då man ser att det finns förutsättningar för det i området. Planen är att ha 20-talet tankställen inom 2-3 år och det är flytande biogas som är det som är i fokus. I regionen har de fått Klimatklivsfinansiering för fyra nya tankställen, bl a i Mariestad. Nu avvaktar man att Klimatklivet återstartas för att kunna fortsätta den planerade utvidgningen av biogasproduktionsanläggningen i Götene. Under mellantiden arbetar man fortsatt och strategiskt med projektering och säkring av gödselråvara.

Fler nyheter

Sveriges produktion av biogas kan bli sju gånger större

Sverige bör besluta om ett produktionsmål på 10 TWh biogas till 2030. Det är ett av de viktigaste förslagen från Biogasmarknadsutredningen, som i veckan presenterade sitt slutbetänkande.

Klimatklivet ansökningsomgångar

Klimatklivets ansökningsomgångar 2020

Smakrik seminariedag om framtidens mat

Hur tar vi forskningen från labbet till livsmedelsdisken? Med den frågan som grund anordnade projektet Ways2Taste, där vi är en av parterna, en seminariedag om framtidens mat på Högskolan i Borås – där diskussioner om regelverk och kommunikation landade i en lunch som på ett konkret sätt demonstrerade hur en svampbaserad måltid kan smaka.

Nytt krav på IMD i flerfamiljshus med dålig energiprestanda from 1 dec 2019

Regeringen inför begränsade krav på individuell mätning och debitering av värmeoch varmvatten. Kraven gäller en mindre mängd flerbostadshus, som har sämst energiprestanda. 

Fortfarande vanligt med missuppfattningar kring solceller

Många tror att solceller är dyrare att installera än vad dom är och att de inte fungerar bra i svenskt klimat. Det visar vattenfalls senaste Solrapport.