sjo.jpg

Fixa laddplats - ett helt koncept

Konceptet Fixa laddplats består främst av mallade seminarier med en utställning kopplad till dem samt informationsmaterial.

Det utvecklades av Stockholms stad tillsammans med övriga kommuner i länet, samt Håbo kommun i ett projekt finansierat av Naturvårdsverket.

Se filmen om Fixa laddplats, där projektledare, laddstolpeleverantör, BRF, EKR och Naturvårdverket berättar om konceptet och deras tankar om konceptet.

Se filmen här

Vill du själv ladda ner filmen och lägga upp den på sociala medier eller använda på annat sätt - här finns filen att ladda ner på Kontakten.

Filmen om konceptet Fixa laddplats är den första i en trilogi, där den andra kommer handla om effekterna och den tredje om tips och råd till andra som anordnar seminarier.

Fler nyheter

Sveriges produktion av biogas kan bli sju gånger större

Sverige bör besluta om ett produktionsmål på 10 TWh biogas till 2030. Det är ett av de viktigaste förslagen från Biogasmarknadsutredningen, som i veckan presenterade sitt slutbetänkande.

Klimatklivet ansökningsomgångar

Klimatklivets ansökningsomgångar 2020

Smakrik seminariedag om framtidens mat

Hur tar vi forskningen från labbet till livsmedelsdisken? Med den frågan som grund anordnade projektet Ways2Taste, där vi är en av parterna, en seminariedag om framtidens mat på Högskolan i Borås – där diskussioner om regelverk och kommunikation landade i en lunch som på ett konkret sätt demonstrerade hur en svampbaserad måltid kan smaka.

Nytt krav på IMD i flerfamiljshus med dålig energiprestanda from 1 dec 2019

Regeringen inför begränsade krav på individuell mätning och debitering av värmeoch varmvatten. Kraven gäller en mindre mängd flerbostadshus, som har sämst energiprestanda. 

Fortfarande vanligt med missuppfattningar kring solceller

Många tror att solceller är dyrare att installera än vad dom är och att de inte fungerar bra i svenskt klimat. Det visar vattenfalls senaste Solrapport.