Nätverk för energieffektivisering

Sänk ditt företags energianvändning, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag. I våra företagsnätverk lär du dig om energieffektivisering, förankring hos personalen och konkreta metoder för energiarbetet.
2016_03_30_08263.jpg

Engagerad personal kräver mindre energi!

Mandat att ta beslut om mindre investeringar och löpande arbete med snabba åtgärder och driftoptimering har varit avgörande framgångsfaktorer för Klädesholmen Seafood AB i arbetet med energieffektivisering.

Klädesholmen Seafood AB tillverkar sill och kaviar på Klädesholmen/Rönnäng utanför Tjörn. Energikontor Väst driver nätverk för företag med syfte att hjälpa företag att komma igång med energieffektivisering. När Klädesholmen kom med i nätverket var de relativt nyinflyttade till en ny fabrik, och var just då inte så fokuserade på energieffektivitet även om ambitionen fanns.

- Största vinsten med nätverket för oss har varit att få ökad kunskap inom olika områden för energibesparing och kunskapsutbyte mellan företagen. Att ingå i ett sammanhang med andra aktörer ger en viss "press" att prestera något mellan nätverksträffarna vilket gör att man kommer framåt. Det är bra! Vid kvalitetsrevisioner (ISO osv.) har revisorerna sett det positivt att vi systematiskt arbetat i nätverket med besparingsåtgärder när det kommer till energi, säger Caroline Eolsson, ekonomichef på Klädesholmen.

Klädesholmen sökte stöd för energikartläggning och efter genomförd kartläggning noterades ett antal förbättringsförslag. Flera åtgärder har Klädesholmen redan hunnit göra;
- Bland annat har vi tittat på tvätt- och städrutiner för minskat slöseri av varmvatten, avstängningsrutiner och jobbar med ökad medvetenhet bland personalen. Vi har gjort läckagesökning och driftoptimering av tryckluft. Vi har även drift optimerat ventilationen, säger Caroline Eolsson.
Företaget utvärderar nu resten av de åtgärdsförslag som de fick: Utbyte av värmealstrande halogenlampor i kyl/frys-rum till LED, inklusive närvarostyrning, att sätta upp solceller och utökad värmeåtervinning som förvärmning av tappvarmvatten.

- Dessa är lite större och mer investeringstunga åtgärder så vi tar det i steg, berättar Caroline. Vi sökte stöd för att göra energikartläggningen och senare för investering i solceller på taket för 20 % av investeringen. Vi har blivit beviljade båda. Solpaneler kommer installeras på den största fabriken på Ängholmsvägen i Rönnäng under sommaren 2020.
Ändringarna som har genomförts i kombination med ökad medvetenhet förbättrade energiprestandan med 8 % första året, och energiförbrukningen är fortsatt på nedåtgående.

Framgångsfaktorer i arbetet har varit engagemang hos personalen. Framför allt finns två nyckelspelare som nu driver på för förändring: ekonomichefen som har mandat att ta snabba beslut om mindre förändringar och kan driva större frågor uppåt, samt drift/underhållstekniker som arbetar hands-on med snabba åtgärder och kontinuerlig driftoptimering.

- Det är viktigt med engagemanget och att se potentialen i effektiviseringsarbetet! Säger Caroline.
Utöver de föreslagna åtgärderna i energideklarationen har företaget genom ökad medvetenhet själva identifierat ännu fler möjligheter, bland annat att de under stora delar av året kan minska ner total kyld yta (kylrum).

- Det är en spännande resa att följa och roligt att se vilken skillnad det kan göra. Nätverket är en bra startmotor och ger pepp, stöttning, tips och råd i det vidare arbetet. Det är fantastiskt roligt att vara en del av det och nu få se exempel på allt bra som görs på plats ute i verkligheten runt om i Västra Götaland! säger Jan Alam, projektledare på Energikontor Väst.

 

Fler nyheter

Vi har bytt kontor!

From 1 Maj 2020 sitter vi på ny adress. Dock bara ett par hus bort från det gamla kontoret. Du hittar oss på Arvid Hedvalls gata 4, på Chalmersområdet. Våning 5. 

Bostadsrättsförening sparar 15% efter energibesparande åtgärder

Håkan Moldén sitter i styrelsen på Brf-Linnégatan och fick tips från Energikontor Väst att man kan få stöd för att göra en Energikartläggning. Det blev startskottet för ett mer djupgående energieffektiviseringsarbete som har resulterat i flera åtgärder och en besparingspotential på 15%.

Engagerad personal kräver mindre energi!

Mandat att ta beslut om mindre investeringar och löpande arbete med snabba åtgärder och driftoptimering har varit avgörande framgångsfaktorer för Klädesholmen Seafood AB i arbetet med energieffektivisering.

Energirådgivning ger effekt i samhället

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger effekt på samhällsnivå. Det visar en nyligen avslutad effektanalys gjord av Sweco på uppdrag av Energimyndigheten. Hälften av de rådsökande privatpersonerna, företagen och organisationerna uppger att de har genomfört en eller flera energieffektiviserande åtgärder efter kontakten med energi- och klimatrådgivarna. Effektanalysen visar också att de rådsökande höjt sin kompetens för att bättre kunna upphandla nya lösningar för energieffektivisering och användning av förnybar energi.

Göteborg blir europamästare i biogasbussar

Grattis Göteborg som stolt kan titulera sig europamästare i flest biogasbussar på ett ställe.