Espanlogo.jpg
Energispanare

Energispaningen uppdateras

Energispaningen uppdateras och det nya upplägget möjliggör för ett friare kreativt skapande för eleverna i årskurs 5-6.

Tävlingen delas upp i två klasser - en för 3-4 klass och en för 5-6 klass. Bedömningskriterierna ses över för att passa respektive årskurser.

Tävlingen för 3-4 klass är i princip som nuvarande Energispaningen och går ut på att eleverna ska visualisera sina tankar om energi- och miljö och förmedla dem i form av en affisch.

I tävlingen för 5-6 klass öppnas det upp för ett friare skapande. Eleverna ska fortfarande visualisera sina tankar om energi- och miljö - men kan fritt välja på vilket sätt; i form av en affisch, en serie, ett omslag till en bok etc. Detta kompletteras med en skriftlig beskrivning av deras arbete och tankar på max 1 A4. Eleverna får ett anvisat tema att utgå ifrån varje år. Det torde även underlätta bedömningen av vitt skilda typer av skapelser. I år är temat Transporter.

Det nya upplägget har tagits fram i samråd med ledningsgruppen för Energispaningen och utifrån energi- och klimatrådgivares synpunkter under tidigare år.

 

Fler nyheter

Kan koldioxidbudgetar få fler att greppa miljömålen?

Hur kan lokala koldioxidbudgetar hjälpa Sverige att nå de nationella klimatmålen? Och är koldioxidbudgetar ett bra verktyg för att skapa förståelse för och förankra den lokala miljöpolitiken. Det var två frågor som diskuterades när miljöstrategerna i Kommunnätverket för hållbar utveckling träffades häromveckan.

Renare stränder med unik strandstädarkarta

Nedskräpningen av stränder och vatten gör sig extra påmint när sommaren närmar sig. Enligt mätningar som görs regelbundet i Nordsjöområdet är västkusten i särklass skräpigast med 20 upphittade plastbitar per kvadratdecimeter. Men kommunerna längs Bohuskusten har gått samman och tagit fram en strandstädarkarta – där alla kan hjälpa till att få stränderna renare.

Webbutbildning om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

Länk till en webbutbildning framtagen av VGR om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

En sammanfattning från Gasdagarna

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades

Tunga arbetsfordon på gång

CNH med tunga varumärken som Iveco, New Holland etc har nyligen slutit en biogasöverenskommelse med Italienska staten och lanserat ett nytt hjullastarkoncept som drivs på gas.