Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

En sammanfattning från Gasdagarna

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades

Gasdagarna 15-16 maj

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades:

Åsa Westlund, ansvarig för regeringens Biogasmarknadsutredning meddelade att utredningen har fått förlängning av uppdraget fram till 31 december i år vilket var nödvändigt för att kunna leverera ett bra och genomarbetat förslag. De är nu inne på någon form av produktionsstöd till biogasen, men då det finns massor med olika restriktioner inom EU och även nationellt gäller det att hitta rätt balans och nivå.

De jobbar med en trestegsplan:

1.Säkra befintlig biogasproduktion idag, bygg fler gastankställen.

2.Bygg ut ny biogasproduktion, satsa på förvätskning.

3.Stöttning av ny teknik, exempel förgasning. Hur ska vi stimulera industrin till att gå över till biogas.

De är fortsatt öppna för input vilket vi ska utnyttja. Det planeras för ett slutmöte i november och utredningen ska remissas i vanlig ordning.

Ellenor, Anna och Linus på Energigas gick igenom allt som händer på styrmedelsfronten, vilket är massor både nationellt och inom EU och det kommer att vara avgörande att vi lyckas i detta arbete för biogasens affärsmöjligheter framöver. Här är en kortversion av deras information:

1.Januariöverenskommelsen på 73 punkter är regeringens högsta prioritet vilket gör att det är besvärligt att få besked från regeringskansliet om frågor som ligger utanför. Vad Grön skatteväxling på 15 Miljarder kronor innebär är oklart. Satsning på fossilfria transporter och fortsatt stimulering av biogas finns med bland de 73 punkterna.

2. Vårändringsbudgeten:

• Klimatklivet återinförs.
• Höjd skatt på naturgas vid kraftvärmeproduktion kan slå negativt även på biogasen.
• Biogasproduktionsstödet på 270 MSEK fanns inte med i denna ändringsbudget.

3. Nationellt biogasregister med ursprungsgarantier kommer att
underlätta handeln med biogas.

4. Aktuella EU-frågor som bevakas är:

• EU-strategi för klimatneutral ekonomi 2050.
• Gaspaket (ren gas), HBK för all bioenergi införs, Bonus för biogas från gödsel >200% ! Livsmedel och fodergrödor ej OK som substrat men ändå viss uppmjukning, Palmolja räknas ej mot målet.
• Förnybarhetsdirektivet (RED2) införs från 2021.
• Nya energi-miljöstödsriktlinjer
• Clean Vehicle Directive

5. Statsstödsreglerna och skattebefrielsen för biogas bör redan nu förlängas från 2020 till 2022.

6. Bonus-Malus, bra signal men för lågt belopp och förläng till 5 år så att
det kan gynna att det kan gynna att begagnade gasbilar stannar i Sverige.

7. Det måste finnas en och samma Miljöbilsdefinition. Idag är det tre
olika; Klimatbonus, nedsatt förmånsvärde tjänstebilar (som måste
förlängas) , miljözons definitionen.

8. Införa en Miljölastbilspremie!

För övrigt uppmärksammades att fordonsgasen som säljs i Sverige består numera av hela 93% biogas, vilket är nivåer som vi inte trodde skulle vara möjligt för några år sedan.

Inget ont som inte har något gott med sig. Den dubbelsubventionerade danska biogasen har möjliggjort användning av biogas inom nya marknadssegment inom industrin vilket lett till en stark tillväxt.De senaste åren har andelen biogas ökat kraftigt i stamnätet till följd av ökad import, framför allt från Danmark. Andelen biogas uppgick 2016 till nästan 4 procent och 2017 hade den ökat till drygt 10 procent. När vi summerar helåret 2018 ligger andelen handlad gas i stamnätet på 20,2 procent – en fördubbling mot föregående år.

Fler nyheter

Selma - bra exempel på återbruk i offentlig miljö

Energikontor Väst och Göteborgs stad är svenska parters i Interreg ÖKS projektet S2C som stöttar utvecklingen för hållbart offentligt byggande.

Askims IK goes green!

Att värna om miljön är en självklarhet för Askims IK. Tidigt 2019 installerades granulatfällor för att ta hand om gummigranulatet från konstgräsplanerna. Men det tog inte stopp där. Under hösten har en omfattande renovering av klubbhuset genomförts. Och varför inte göra det energismart när man ändå håller på? Vattenburen golvvärme, frånluftsvärmepump och akustikstyrd LED-belysning installerades i samband med ombyggnaden av bottenplanet. Men det som syns mest är de 77 solpanelerna som numera ligger på taket och genererar solel!

Nu kan små och medelstora företag åter söka stöd för energikartläggning

Stödet för energikartläggning är tillbaka. Mellan den 2 mars och 30 april 2020 kan små och medelstora företag åter söka stödet.

Sveriges produktion av biogas kan bli sju gånger större

Sverige bör besluta om ett produktionsmål på 10 TWh biogas till 2030. Det är ett av de viktigaste förslagen från Biogasmarknadsutredningen, som i veckan presenterade sitt slutbetänkande.

Klimatklivet ansökningsomgångar

Klimatklivets ansökningsomgångar 2020