Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

En sammanfattning från Gasdagarna

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades

Gasdagarna 15-16 maj

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades:

Åsa Westlund, ansvarig för regeringens Biogasmarknadsutredning meddelade att utredningen har fått förlängning av uppdraget fram till 31 december i år vilket var nödvändigt för att kunna leverera ett bra och genomarbetat förslag. De är nu inne på någon form av produktionsstöd till biogasen, men då det finns massor med olika restriktioner inom EU och även nationellt gäller det att hitta rätt balans och nivå.

De jobbar med en trestegsplan:

1.Säkra befintlig biogasproduktion idag, bygg fler gastankställen.

2.Bygg ut ny biogasproduktion, satsa på förvätskning.

3.Stöttning av ny teknik, exempel förgasning. Hur ska vi stimulera industrin till att gå över till biogas.

De är fortsatt öppna för input vilket vi ska utnyttja. Det planeras för ett slutmöte i november och utredningen ska remissas i vanlig ordning.

Ellenor, Anna och Linus på Energigas gick igenom allt som händer på styrmedelsfronten, vilket är massor både nationellt och inom EU och det kommer att vara avgörande att vi lyckas i detta arbete för biogasens affärsmöjligheter framöver. Här är en kortversion av deras information:

1.Januariöverenskommelsen på 73 punkter är regeringens högsta prioritet vilket gör att det är besvärligt att få besked från regeringskansliet om frågor som ligger utanför. Vad Grön skatteväxling på 15 Miljarder kronor innebär är oklart. Satsning på fossilfria transporter och fortsatt stimulering av biogas finns med bland de 73 punkterna.

2. Vårändringsbudgeten:

• Klimatklivet återinförs.
• Höjd skatt på naturgas vid kraftvärmeproduktion kan slå negativt även på biogasen.
• Biogasproduktionsstödet på 270 MSEK fanns inte med i denna ändringsbudget.

3. Nationellt biogasregister med ursprungsgarantier kommer att
underlätta handeln med biogas.

4. Aktuella EU-frågor som bevakas är:

• EU-strategi för klimatneutral ekonomi 2050.
• Gaspaket (ren gas), HBK för all bioenergi införs, Bonus för biogas från gödsel >200% ! Livsmedel och fodergrödor ej OK som substrat men ändå viss uppmjukning, Palmolja räknas ej mot målet.
• Förnybarhetsdirektivet (RED2) införs från 2021.
• Nya energi-miljöstödsriktlinjer
• Clean Vehicle Directive

5. Statsstödsreglerna och skattebefrielsen för biogas bör redan nu förlängas från 2020 till 2022.

6. Bonus-Malus, bra signal men för lågt belopp och förläng till 5 år så att
det kan gynna att det kan gynna att begagnade gasbilar stannar i Sverige.

7. Det måste finnas en och samma Miljöbilsdefinition. Idag är det tre
olika; Klimatbonus, nedsatt förmånsvärde tjänstebilar (som måste
förlängas) , miljözons definitionen.

8. Införa en Miljölastbilspremie!

För övrigt uppmärksammades att fordonsgasen som säljs i Sverige består numera av hela 93% biogas, vilket är nivåer som vi inte trodde skulle vara möjligt för några år sedan.

Inget ont som inte har något gott med sig. Den dubbelsubventionerade danska biogasen har möjliggjort användning av biogas inom nya marknadssegment inom industrin vilket lett till en stark tillväxt.De senaste åren har andelen biogas ökat kraftigt i stamnätet till följd av ökad import, framför allt från Danmark. Andelen biogas uppgick 2016 till nästan 4 procent och 2017 hade den ökat till drygt 10 procent. När vi summerar helåret 2018 ligger andelen handlad gas i stamnätet på 20,2 procent – en fördubbling mot föregående år.

Fler nyheter

Vi har bytt kontor!

From 1 Maj 2020 sitter vi på ny adress. Dock bara ett par hus bort från det gamla kontoret. Du hittar oss på Arvid Hedvalls gata 4, på Chalmersområdet. Våning 5. 

Energikontor Väst startar kommunnätverk för Hållbart offentligt byggande!

Vår medverkan i projektet S2C – Sustainable Circular Construction, ger oss på Energikontoret möjligheten stötta kommunerna i Västra Götaland med omvärldsbevakning, erfarenhetsdelning och kunskapsuppbyggnad. Nu startar vi nätverk för kommuner inom hållbart byggande. 

EU-kommissionen ger Sverige tillåtelse att fortsätta skattebefria biogas till 2030!

Kommissionen beslutade igår, 29 juni, att godkänna Sveriges ansökan att fortsätta skattebefria biogas. 

Bostadsrättsförening sparar 15% efter energibesparande åtgärder

Håkan Moldén sitter i styrelsen på Brf-Linnégatan och fick tips från Energikontor Väst att man kan få stöd för att göra en Energikartläggning. Det blev startskottet för ett mer djupgående energieffektiviseringsarbete som har resulterat i flera åtgärder och en besparingspotential på 15%.

Engagerad personal kräver mindre energi!

Mandat att ta beslut om mindre investeringar och löpande arbete med snabba åtgärder och driftoptimering har varit avgörande framgångsfaktorer för Klädesholmen Seafood AB i arbetet med energieffektivisering.