Om nätverket

Kommunnätverket för hållbar utveckling

Kommunnätverket för Hållbar utveckling har som syfte att via samverkan mellan kommuner och andra aktörer stärka och växla upp varje medverkande kommuns arbete med hållbar utveckling.

Nätverket stödjer kommunernas strategiska miljöarbete. Detta sker genom erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande aktiviteter samt genom samverkan i arbetsgrupper och inom projekt.

Nätverket ger tillgång till:

  •  En bred kompetens och stor erfarenhet inom hållbar utveckling hos de engagerade medlemskommunerna.
  • Möjligheter att utveckla det strategiska miljöarbetet och projektidéer i samverkan med andra.
  • Samverkan i arbetsgrupper med kommunala tjänstemän med olika fokusområden.
  • Engagerade projektledare som driver arbetsgrupperna mot konkreta resultat.
  • Uppskattade och välarrangerade kompetensutvecklande aktiviteter riktade mot olika tjänstemannagrupper och politiker i kommunen.
  • Intressanta samverkanspartners som t ex Länsstyrelsen i Västra Götaland, Trafikverket, Energimyndigheten, Miljöstyrningsrådet och Västra Götalandsregionen.

Kommunnätverket arbetar utifrån kommunernas behov. Samverkan sker dels genom att kommunerna tillsammans utvecklar och genomför konkreta aktiviteter, men framförallt genom arbetsgrupperna. I grupperna deltar olika tjänstemän från respektive kommun som berörs eller har nytta av gruppens inriktning. I dag finns fem grupper; miljömål/miljöstrategiskt arbete, miljökommunikation, naturvård, transporter och upphandling. Målet är att grupperna ska nå konkreta resultat som kan vara till nytta för samtliga nätverkskommuner. 

Nytt i nätverket

Nya minnesanteckningar Miljöstrategisk arbetsgrupp

Nu finns nya minnesanteckningar från den miljöstrategiska arbetsgruppens senaste möte med fokus på miljömålsuppföljning/indikatorer. Minnesanteckningar samt uppföljningsdokument från Vänersborg hittar ni under arbetsgruppsmöten under den miljöstrategiska arbetsgruppens sida.

Nardono Nimpuno ny verksamhetsledare på HUV

Nardono Nimpuno börjar som ny verksamhetsledare på Hållbar utveckling Väst i slutet av september. Han kommer närmast från en tjänst som Senior Policy Advisor vid ChemSec, International Chemical Secretariat, en internationell organisation för en giftfri miljö.

Webbinarium om PACT - ett verktyg för att strategiskt driva energi och klimatfrågor

Den 3 september genomförde Hållbar utveckling Väst tillsammans med Daxam sustainability services och Klimatkommunerna ett webbinarium om PACT (Performance Acceleration through Capacity Transformation) ett verktyg som kan  hjälpa till att driva energi och klimatfrågorna på ett strategiskt sätt i kommuner.

Om du missade webbinariet kan både se det inspelade webbinariet och ta del av materialet.