Om nätverket

Kommunnätverket för hållbar utveckling

Kommunnätverket för hållbar utveckling syftar till att stärka och utveckla kommunernas arbete inom hållbarhetsområdet. Fokus ligger på strategiskt miljö- och naturvårdsarbete samt rättvis och etisk handel kopplat till: de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, Klimat 2030 samt åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland.

Det övergripande syftet för Kommunnätverket för hållbar utveckling är att växla upp den enskilda kommunens resurser och ge större utväxling av insatser inom miljö- och hållbarhetsarbetet.

Kommunnätverket organiseras i dagsläget i tre grupper: Miljöstrategigruppen, Naturvårdsgruppen och Rättvis och etisk handel-gruppen. Kommunnätverket utgör en plattform för kompetensutveckling, erfarenhetsöverföring och samverkan mellan deltagande kommuner. Detta sker genom fysiska och digitala möten med medverkande miljö- och hållbarhetsstrateger, kommunekologer/biologer, Fairtrade-samordnare och andra relevanta tjänstepersonsgrupper.

Nätverket samordnas av Energikontor Väst, det regionala energikontoret för Västra Götaland som är en del av Innovatum.

Syfte och mål med kommunnätverket för hållbar utveckling:

  • Driva tre grupper inom områdena: miljöstrategiskt arbete, naturvård samt rättvis och etisk handel.
  • Ge tillgång till bred kompetens och stor erfarenhet inom hållbar utveckling hos medverkande kommunerna för relevanta tjänstepersonsgrupper.
  • Ge möjligheter till utveckling och samverkan kring det övergripande strategiska miljöarbetet och det lokala miljömålsarbetet hos kommunerna.
  • Ge möjligheter till utveckling och samverkan kring det övergripande strategiska och det lokala naturvårdsarbetet hos kommunerna.
  • Ge möjligheter till kompetens- och erfarenhetsöverföring inom rättvis och etisk handel hos kommunerna.
  • Ge tillgång till de nätverk och projekt som finns inom energi- och hållbarhetsområdet på Energikontor Väst och Innovatum.
  • Underlätta och stärka samverkan med andra relevanta aktörer som Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Vill du veta mer? Kontakta Maj-Liz eller Maria, kontaktuppgifter till höger.

Nytt i nätverket

Naturvårdsgruppsmöte i Lerum

Den 10 oktober träffades naturvårdsgruppen i Lerums kommun med temat ekologisk landskapsplanering. Föreläsare under dagen var Frank Götmark - Göteborgs universitet, Ylva Löf - Göteborgsregionens kommunalförbund, Johan Åberg - Skogsstyrelsen samt Ingela Isaksson - Länsstyrelsen och Bengt Gustafsson - Sotenäs kommun. Minnesanteckningar från mötet finns nu utlagda.

Nya minnesanteckningar Miljöstrategisk arbetsgrupp

Nu finns nya minnesanteckningar från den miljöstrategiska arbetsgruppens senaste möte med fokus på miljömålsuppföljning/indikatorer. Minnesanteckningar samt uppföljningsdokument från Vänersborg hittar ni under arbetsgruppsmöten under den miljöstrategiska arbetsgruppens sida.

Nardono Nimpuno ny verksamhetsledare på HUV

Nardono Nimpuno börjar som ny verksamhetsledare på Hållbar utveckling Väst i slutet av september. Han kommer närmast från en tjänst som Senior Policy Advisor vid ChemSec, International Chemical Secretariat, en internationell organisation för en giftfri miljö.