Om nätverket

Kommunnätverket för hållbar utveckling

Kommunnätverket för hållbar utveckling syftar till att stärka och utveckla kommunernas arbete inom hållbarhetsområdet. Fokus ligger på strategiskt miljö- och naturvårdsarbete samt rättvis och etisk handel kopplat till: de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, Klimat 2030 samt åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland.

Det övergripande syftet för Kommunnätverket för hållbar utveckling är att växla upp den enskilda kommunens resurser och ge större utväxling av insatser inom miljö- och hållbarhetsarbetet.

Kommunnätverket organiseras i dagsläget i tre grupper: Miljöstrategigruppen, Naturvårdsgruppen och Rättvis och etisk handel-gruppen. Kommunnätverket utgör en plattform för kompetensutveckling, erfarenhetsöverföring och samverkan mellan deltagande kommuner. Detta sker genom fysiska och digitala möten med medverkande miljö- och hållbarhetsstrateger, kommunekologer/biologer, Fairtrade-samordnare och andra relevanta tjänstepersonsgrupper.

Nätverket samordnas av Energikontor Väst, det regionala energikontoret för Västra Götaland som är en del av Innovatum.

Syfte och mål med kommunnätverket för hållbar utveckling:

  • Driva tre grupper inom områdena: miljöstrategiskt arbete, naturvård samt rättvis och etisk handel.
  • Ge tillgång till bred kompetens och stor erfarenhet inom hållbar utveckling hos medverkande kommunerna för relevanta tjänstepersonsgrupper.
  • Ge möjligheter till utveckling och samverkan kring det övergripande strategiska miljöarbetet och det lokala miljömålsarbetet hos kommunerna.
  • Ge möjligheter till utveckling och samverkan kring det övergripande strategiska och det lokala naturvårdsarbetet hos kommunerna.
  • Ge möjligheter till kompetens- och erfarenhetsöverföring inom rättvis och etisk handel hos kommunerna.
  • Ge tillgång till de nätverk och projekt som finns inom energi- och hållbarhetsområdet på Energikontor Väst och Innovatum.
  • Underlätta och stärka samverkan med andra relevanta aktörer som Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Vill du veta mer? Kontakta Maj-Liz eller Maria, kontaktuppgifter till höger.

Nytt i nätverket

HUV:s nya verksamhetsledare Nardono Nimpuno vill göra hållbarhet enkelt

Nardono Nimpuno är ny verksamhetsledare på Hållbar utveckling Väst sedan september. Han går från globalt perspektiv och kemikaliefrågor till lokalt perspektiv och hållbarhet med fokus på energi och klimat. För detta tycker han att HUV:s närhet till kommunerna och andra målgrupper gör organisationen till ett fantastiskt verktyg för att nå ut med kunskap och hjälpa aktörer att göra skillnad.

Miljöjulkalendern 2012 - med transportfokus och en tävling bakom luckorna

Hållbar utveckling Väst kommer även i år ta fram en julkalender med gröna tips inför en förhoppningsvis vit jul! Årets tema är transporter. Från 1 december fram till julafton kommer det varje dag finnas en ny lucka att öppna på miljöjulkalendern.se. Luckorna kommer innehålla både tips och information. Bakom en av dem döljer sig dessutom en tävling där segraren kan vinna ett fint pris.

Klimatcoacha din verksamhet - 12 tips från vårt seminarium

CSR Västsverige, Hållbar utveckling Väst och Miljöbron anordnade den 27 september ett seminarium med temat klimatcoacha din verksamhet. Seminariet inleddes med mingel följt av föreläsningar från Göteborgs universitet och Ekosofia. Arrangemanget avslutades med bordssamtal kring olika teman rörande miljöarbete i verksamheten. Dessa gav många intressanta diskussioner och resulterade i tolv tips om hur du klimatcoachar din verksamhet.