Om nätverket

Kommunnätverket för hållbar utveckling

Kommunnätverket för hållbar utveckling syftar till att stärka och utveckla kommunernas arbete inom hållbarhetsområdet. Fokus ligger på strategiskt miljö- och naturvårdsarbete samt rättvis och etisk handel kopplat till: de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, Klimat 2030 samt åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland.

Det övergripande syftet för Kommunnätverket för hållbar utveckling är att växla upp den enskilda kommunens resurser och ge större utväxling av insatser inom miljö- och hållbarhetsarbetet.

Kommunnätverket organiseras i dagsläget i tre grupper: Miljöstrategigruppen, Naturvårdsgruppen och Rättvis och etisk handel-gruppen. Kommunnätverket utgör en plattform för kompetensutveckling, erfarenhetsöverföring och samverkan mellan deltagande kommuner. Detta sker genom fysiska och digitala möten med medverkande miljö- och hållbarhetsstrateger, kommunekologer/biologer, Fairtrade-samordnare och andra relevanta tjänstepersonsgrupper.

Nätverket samordnas av Energikontor Väst, det regionala energikontoret för Västra Götaland som är en del av Innovatum.

Syfte och mål med kommunnätverket för hållbar utveckling:

  • Driva tre grupper inom områdena: miljöstrategiskt arbete, naturvård samt rättvis och etisk handel.
  • Ge tillgång till bred kompetens och stor erfarenhet inom hållbar utveckling hos medverkande kommunerna för relevanta tjänstepersonsgrupper.
  • Ge möjligheter till utveckling och samverkan kring det övergripande strategiska miljöarbetet och det lokala miljömålsarbetet hos kommunerna.
  • Ge möjligheter till utveckling och samverkan kring det övergripande strategiska och det lokala naturvårdsarbetet hos kommunerna.
  • Ge möjligheter till kompetens- och erfarenhetsöverföring inom rättvis och etisk handel hos kommunerna.
  • Ge tillgång till de nätverk och projekt som finns inom energi- och hållbarhetsområdet på Energikontor Väst och Innovatum.
  • Underlätta och stärka samverkan med andra relevanta aktörer som Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Vill du veta mer? Kontakta Maj-Liz eller Maria, kontaktuppgifter till höger.

Nytt i nätverket

Tjuvkika på årets miljöjulkalender

Nu kan du tjuvkika på årets miljöjulkalender som har temat transporter. Syftet är att du ska börjar reflektera över hur dina val kan minska dina och samhällets transporter. Media rapporterar regelbundet om klimatförändringar och koldioxidutsläpp – en påminnelse om att något måste göras. Men vad kan du egentligen göra i din vardag? Från den 1 december fram till julafton kommer du få konkreta tips över hur du kan ändra dina transporter i vardagen.

Klicka på luckan för att titta in i kalendern!

 

HUV flyttar

Torsdag 15 november flyttar vi vårt kontor till Hugo Grauers gata 5B. En flytt på några hundra meter inom Chalmersområdet, ner till gamla Vasa sjukhus. Detta blir dessutom premiär i Göteborg för ett flyttbolag som flyttar med cykel! Det berättar vi snart mer om här och i vårt nyhetsbrev.

HUV:s nya verksamhetsledare Nardono Nimpuno vill göra hållbarhet enkelt

Nardono Nimpuno är ny verksamhetsledare på Hållbar utveckling Väst sedan september. Han går från globalt perspektiv och kemikaliefrågor till lokalt perspektiv och hållbarhet med fokus på energi och klimat. För detta tycker han att HUV:s närhet till kommunerna och andra målgrupper gör organisationen till ett fantastiskt verktyg för att nå ut med kunskap och hjälpa aktörer att göra skillnad.