Om nätverket

Kommunnätverket för hållbar utveckling

Kommunnätverket för hållbar utveckling syftar till att stärka och utveckla kommunernas arbete inom hållbarhetsområdet. Fokus ligger på strategiskt miljö- och naturvårdsarbete samt rättvis och etisk handel kopplat till: de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, Klimat 2030 samt åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland.

Det övergripande syftet för Kommunnätverket för hållbar utveckling är att växla upp den enskilda kommunens resurser och ge större utväxling av insatser inom miljö- och hållbarhetsarbetet.

Kommunnätverket organiseras i dagsläget i tre grupper: Miljöstrategigruppen, Naturvårdsgruppen och Rättvis och etisk handel-gruppen. Kommunnätverket utgör en plattform för kompetensutveckling, erfarenhetsöverföring och samverkan mellan deltagande kommuner. Detta sker genom fysiska och digitala möten med medverkande miljö- och hållbarhetsstrateger, kommunekologer/biologer, Fairtrade-samordnare och andra relevanta tjänstepersonsgrupper.

Nätverket samordnas av Energikontor Väst, det regionala energikontoret för Västra Götaland som är en del av Innovatum.

Syfte och mål med kommunnätverket för hållbar utveckling:

  • Driva tre grupper inom områdena: miljöstrategiskt arbete, naturvård samt rättvis och etisk handel.
  • Ge tillgång till bred kompetens och stor erfarenhet inom hållbar utveckling hos medverkande kommunerna för relevanta tjänstepersonsgrupper.
  • Ge möjligheter till utveckling och samverkan kring det övergripande strategiska miljöarbetet och det lokala miljömålsarbetet hos kommunerna.
  • Ge möjligheter till utveckling och samverkan kring det övergripande strategiska och det lokala naturvårdsarbetet hos kommunerna.
  • Ge möjligheter till kompetens- och erfarenhetsöverföring inom rättvis och etisk handel hos kommunerna.
  • Ge tillgång till de nätverk och projekt som finns inom energi- och hållbarhetsområdet på Energikontor Väst och Innovatum.
  • Underlätta och stärka samverkan med andra relevanta aktörer som Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Vill du veta mer? Kontakta Maj-Liz eller Maria, kontaktuppgifter till höger.

Nytt i nätverket

Fler jobb och bättre ekonomi genom kommunala miljömål

Kan kommunalt miljömålsarbete skapa en förbättrad attraktivitet genom fler arbetstillfällen och förbättrad ekonomi? Det är målsättningen när Hållbar utveckling Väst genomför projektet ”Mindre kommuners miljömålsarbete på affärsmässiga villkor” i samverkan med Skaraborgs kommunalförbund. Syfte är att hitta metoder för att stärka mindre kommuner i det miljöstrategiska arbetet genom att visa på den affärsmässiga potentialen i ett kommunalt miljömålsarbete.

Internationella vattendagen – 22 mars

Den 22 mars är det internationella vattendagen. Vårt goda kranvatten här i Sverige är den mest miljövänliga dryck som finns – det behöver varken förpackning eller miljöpåverkande transporter. Ändå dricker vi svenskar så mycket flaskvatten att det varje år fyller 10 000 långtradare som kör genom Sverige. Det går åt 1000 gånger mer energi att producera och transportera flaskvatten än att använda kranvatten! Kranvatten är dessutom billigt. Att dricka en liter om dagen kostar bara ett öre. Lika mycket flaskvatten från butik kostar ungefär tio kronor. Vi på Hållbar utveckling Väst serverar endast kranvatten på våra möten.

Läs mer om den internationella vattendagen

 

Högstadieklasser sökes till nytt projekt om hållbart resande

HUV startar ett projekt för att ta fram en metod för att arbeta med transportfrågor i skolundervisningen, som ett skolprojekt. Därför söker vi nu fem pilotklasser på högstadienivå samt pedagoger i Västra Götaland som under hösten 2012 till våren 2013 vill ha möjligheten att medverka i framtagandet av en lärarhandledning inom resepolicy för elever.  Pedagogen och till exempel kommunens energi- och klimatrådgivare har en nyckelroller i detta arbete. Projektet finansieras av Energimyndigheten.