Om nätverket

Energi- och klimatrådgivarnätverket

Här kan du som är kommunal energi- och klimatrådgivare i en kommun i Västra Götalands län logga in för att ta del av intern information. Ansök gärna om ett inloggningskonto om du inte redan har ett. 

Du som söker kontakt med energi- och klimatrådgivaren i din kommun hittar uppgifter i kontaktlistan

Nytt i nätverket

Snart startar European Solar Days 2012

Den 1-13 maj 2012 genomförs European Solar Days i minst 16 länder runtom i Europa och Sverige deltar igen med en nationell kampanj. European Solar Days är den största solenergikampanjen i Europa och den syftar till att höja medvetandenivån om solenergi hos allmänheten.

Pauline Ekoff ny energi- och klimatrådgivare på HUV

Pauline Ekoff är ny energi- och klimatrådgivare och projektledare på Hållbar utveckling Väst. Hon kommer att sköta energi- och klimatrådgivningen i Kungsbacka kommun, som har vänt sig till HUV med detta uppdrag. Hon kommer dessutom att leda projekt framför allt inom energieffektivisering.

Högstadieklasser sökes till nytt projekt om hållbart resande

HUV startar ett projekt för att ta fram en metod för att arbeta med transportfrågor i skolundervisningen, som ett skolprojekt.