trees-743441_1920.jpg
Foto: PIXABAY

Naturvårdsgruppen

Arbetsgruppen riktar sig till naturvårdsansvariga i kommunen som vill samverka kring naturvårdsfrågor. Gruppen startades 2010 och arbetar med erfarenhetsutbyte kring kommunala naturvårdsfrågor såsom t ex naturreservat, planering och naturvård, särskilda bevarande värden och kunskapsspridning.

Arbetsgrupperna i Kommunnätverket för hållbar utveckling träffas med jämna mellanrum för att dela med sig av erfarenheter och diskutera samverkansprojekt. Syftet med träffarna är att utveckla och stötta varandra i arbetet med hållbar utveckling.

Dokumentation från Naturvårds-gruppens möten och träffar återfinns i under respektive årtal i menyn till höger. (Materialet är endast åtkomligt för medlemmar i nätverket.)