Naturvård

Kraftsamling kring energi i Västra Götaland

För att stärka arbetet kring energifrågor i Västra Götaland görs nu en stor satsning för att knyta ihop regionens energikontor Hållbar Utveckling Väst med de regionala kunskapsplattformarna för sol, vind och biogas. Dessutom kopplas de till innovationssystemet genom Innovatum AB som blir huvudman för den nya organisationen.

Nätverksträff Naturvårdsgruppen 10 oktober i Göteborg

Göteborg, 10 okt 2017
10 oktober, 2017

Välkommen på nätverksträff i Göteborg!

Under dagen kommer vi att öka kunskapen om hur man i en kommun kan arbeta med ekosystemtjänster i planeringen och kompensationsåtgärder i praktiken. Vi får också information om arbetet med olika slags planer. Efter lunch blir det exkursion för att se på konkreta åtgärder.

Träffen vänder sig till alla medlemmar i Naturvårds­gruppen inom Kommunnätverket för hållbar utveckling.

Målgruppen är i första hand kommunekologer eller motsvarande, men kan också passa planerare eller chefer.

Nätverksträff Naturvårdsgruppen 10 oktober i Göteborg

Göteborg
10 oktober, 2017

Tisdagen den 10 oktober ses vi i Göteborg för att bland annat få veta mer om hur Göteborgs Stad arbetar med kompensationsåtgärder och ekosystemtjänster.

Under dagen kommer vi att öka kunskapen om hur man i en kommun kan arbeta med ekosystemtjänster i planeringen och kompensationsåtgärder i praktiken. Vi får också information om arbetet med olika slags planer. Efter lunch blir det exkursion för att se på konkreta åtgärder.

Träffen vänder sig till alla medlemmar i Naturvårds­gruppen inom Kommunnätverket för hållbar utveckling.

Målgruppen är i första hand kommunekologer eller motsvarande, men kan också passa planerare eller chefer.

Kommunnätverket sätter fokus på tunga frågor

Mer samverkan, mer erfarenhetsutbyte och mer gränsöverskridande arbete. Nu har Kommunnätverket för hållbar utveckling tagit ut riktningen för året och ett viktigt fokusområde är FN:s mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.

Arbetsgruppsmöte Naturvård

HUV Göteborg
24 augusti, 2016 - 09:3013:00

Arbetsgruppsmöte med planering för hösten och 2017

Utbildning i artkännedom kopplat till NVI

Skövde
26 april, 2016 - 10:0027 april, 2016 - 16:30

Välkomna till en utbildning i artkännedom kopplat till den svenska standarden för naturvärdesinventering (NVI). Utbildningen är en fältkurs där vi i huvudsak kommer att röra oss på eller nära Billingens norra delar.

Naturvårdsgrupps möte

Göteborg
2 februari, 2016 - 09:3012:00

Arbetsmöte för Naturvårdsgruppen

Naturvårdsgruppmöte, Ekologisk kompensation

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborg
10 november, 2015 - 09:0015:00

Den 10 november träffas vi i Göteborg för ett naturvårdsgruppsmöte om ekologisk kompensation.

Vi kommer under dagen att få lyssna på:

  • Jörgen Sundin, Naturvårdsverket
  • Teresia Holmberg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • Karolina Källstrand, Göteborg stad

Vi kommer också att ha gott om tid att diskutera och utbyta erfarenheter kring ekologisk kompensation samt se över upplägget för 2016.

Varmt välkommna!

Färdig inbjudan kommer snart!

Naturvårdsgruppsmöte - Artkunskap

Alingsås, Kungsgatan 9
8 september, 2015 - 09:0015:00

Den 8 September träffas vi i Alingsås för att bygga på kunskapen från studieresan om NVI med artkunskap kopplat till NVI. Det kommer att vara två tillfällen under hösten där första tillfället kommer att handla om följande:

Inomhusmoment 

Studieresa - Naturvärdesinventering i teori och praktik

Uddevalla - Bohusgården
19 maj, 2015 - 09:0020 maj, 2015 - 15:30

Välkomna till Naturvårdsgruppens studieresa 19-20 maj!
Vi träffas i Uddevalla på Bohusgården för att lära oss mer om naturvärdesinventeringar i teori och praktik. Dag 1 kommer vi att få bekanta oss med ”Svensk standard för naturvärdesinventering (NVI)” som kom ut 2014. Under dag 2 kommer vi att ta upp praktiska exempel hur NVI kan användas som ett verktyg för planering av ett Hållbart samhälle.