Naturvård

Kraftsamling kring energi i Västra Götaland

För att stärka arbetet kring energifrågor i Västra Götaland görs nu en stor satsning för att knyta ihop regionens energikontor Hållbar Utveckling Väst med de regionala kunskapsplattformarna för sol, vind och biogas. Dessutom kopplas de till innovationssystemet genom Innovatum AB som blir huvudman för den nya organisationen.

Nätverksträff Naturvårdsgruppen 10 oktober i Göteborg

Göteborg, 10 okt 2017
10 oktober, 2017

Välkommen på nätverksträff i Göteborg!

Under dagen kommer vi att öka kunskapen om hur man i en kommun kan arbeta med ekosystemtjänster i planeringen och kompensationsåtgärder i praktiken. Vi får också information om arbetet med olika slags planer. Efter lunch blir det exkursion för att se på konkreta åtgärder.

Träffen vänder sig till alla medlemmar i Naturvårds­gruppen inom Kommunnätverket för hållbar utveckling.

Målgruppen är i första hand kommunekologer eller motsvarande, men kan också passa planerare eller chefer.

Nätverksträff Naturvårdsgruppen 10 oktober i Göteborg

Göteborg
10 oktober, 2017

Tisdagen den 10 oktober ses vi i Göteborg för att bland annat få veta mer om hur Göteborgs Stad arbetar med kompensationsåtgärder och ekosystemtjänster.

Under dagen kommer vi att öka kunskapen om hur man i en kommun kan arbeta med ekosystemtjänster i planeringen och kompensationsåtgärder i praktiken. Vi får också information om arbetet med olika slags planer. Efter lunch blir det exkursion för att se på konkreta åtgärder.

Träffen vänder sig till alla medlemmar i Naturvårds­gruppen inom Kommunnätverket för hållbar utveckling.

Målgruppen är i första hand kommunekologer eller motsvarande, men kan också passa planerare eller chefer.

Fredrik Bergman

Projektledare. Sol i Väst, Kommunnätverket för hållbar utveckling, Green Building A-Z.

Fredrik arbetar sedan april 2017 i första hand som delprojektledare i projektet Sol i Väst, men är också med och samordnar kommunnätverken för miljöstrateger och kommunekologer.

Fredrik har dubbla högskoleexamina som biolog (fil. mag.) och gymnasielärare i biologi och miljökunskap. Närmast kommer han från en tjänst på kommunledningskontoret i Alingsås kommun där han var miljöstrateg 2011-2017.

På fritiden umgås Fredrik helst med familj och vänner, ser på fotboll, brygger öl och motionerar.

Kommunnätverket sätter fokus på tunga frågor

Mer samverkan, mer erfarenhetsutbyte och mer gränsöverskridande arbete. Nu har Kommunnätverket för hållbar utveckling tagit ut riktningen för året och ett viktigt fokusområde är FN:s mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.

Arbetsgruppsmöte Naturvård

HUV Göteborg
24 augusti, 2016 - 09:3013:00

Arbetsgruppsmöte med planering för hösten och 2017

Utbildning i artkännedom kopplat till NVI

Skövde
26 april, 2016 - 10:0027 april, 2016 - 16:30

Välkomna till en utbildning i artkännedom kopplat till den svenska standarden för naturvärdesinventering (NVI). Utbildningen är en fältkurs där vi i huvudsak kommer att röra oss på eller nära Billingens norra delar.

Naturvårdsgrupps möte

Göteborg
2 februari, 2016 - 09:3012:00

Arbetsmöte för Naturvårdsgruppen

Naturvårdsgruppmöte, Ekologisk kompensation

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborg
10 november, 2015 - 09:0015:00

Den 10 november träffas vi i Göteborg för ett naturvårdsgruppsmöte om ekologisk kompensation.

Vi kommer under dagen att få lyssna på:

  • Jörgen Sundin, Naturvårdsverket
  • Teresia Holmberg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • Karolina Källstrand, Göteborg stad

Vi kommer också att ha gott om tid att diskutera och utbyta erfarenheter kring ekologisk kompensation samt se över upplägget för 2016.

Varmt välkommna!

Färdig inbjudan kommer snart!

Naturvårdsgruppsmöte - Artkunskap

Alingsås, Kungsgatan 9
8 september, 2015 - 09:0015:00

Den 8 September träffas vi i Alingsås för att bygga på kunskapen från studieresan om NVI med artkunskap kopplat till NVI. Det kommer att vara två tillfällen under hösten där första tillfället kommer att handla om följande:

Inomhusmoment