miljostrategi.jpg

Miljöstrategigruppen

Arbetsgruppen riktar sig till miljöstrateger eller motsvarande funktion på kommunerna som vill samverka kring att integrera och stärka de miljöstrategiska frågorna i den kommunala verksamheten.

Arbetsgrupperna i Kommunnätverket för hållbar utveckling träffas med jämna mellanrum för att dela med sig av erfarenheter och diskutera samverkansprojekt. Syftet med träffarna är att utveckla och stötta varandra i arbetet med hållbar utveckling.

Anteckningar, PP-bilder och övrigt material från träffar och möten hittar du under respektive årtal i listen till vänster.