Medarbetare

Anna Derneryd

Projektledare, Insatsprojekt Solel.

Anna är utbildad meteorolog (fil. mag. i fysik) och arbetar på Energikontor Väst sedan april 2019.

Bo Ramberg

Processledare. Biogas Väst.

Bosse arbetar sedan mars 2018 som processledare i Biogas Väst.

Bosse är gymnasieingenjör i botten, civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har fyllt på med en företagsledarutbildning på Handelshögskolan i Stockholm. Bosse kommer närmast från FordonsGas Sverige där han varit VD sedan bolaget bildades 1998. Dessförinnan arbetade han på Volvo Personvagnar under 10 år, bland annat med Volvos gasbilar.

Daniel Hårdfelt

Projektledare. Företagsrelaterade projekt, Green Building A-Z.

Daniel driver företagsprojekt, regionala noder för energikartläggningsstöd och energieffektiviseringsnätverk. Tidigare erfarenhet inom konsultbranschen som energiingenjör. Erfarenhet av genomförande av energikartläggningar, energideklarationer, energiutredningar, mätningar, projektering av installationssystem m.m.

Tidigare erfarenhet också inom biogasprojekt, förgasning och utveckling av biogas för lantbruket.

Fredrik Grund

Projektmedarbetare Biogas Väst

Fredrik är gymnasieingenjör i botten, har sedan kompletterat med olika kurser inom Miljö och energiteknik på Högskolan i Halmstad. Fredrik har läst ett traineeprogram på exportrådet i Göteborg ett år med inriktning på exportförsäljning. Fredrik har läst projektledning och jobbat många år internationellt med projektledning han är certifierad projektledare inom IPMA. De senaste tre åren har Fredrik varit projektledare för Biogas2020-projektet.

Jan Alam

Projektledare. Nätverk för energieffektivisering, Stöd för energikartläggning i företag.

Jan driver företagsrelaterade projekt på Energikontor Väst: regionala noder för energikartläggningsstöd och energieffektiviseringsnätverk för företag. Han har tidigare arbetat i konsultbranschen som uppdragsledare för energiprojekt och har erfarenhet inom energieffektivisering, projektledning, fastighetsautomation och VVS-teknik.

Jenny Andersson

Innovationsledare Energi. Projektledare Sol i Väst.

Jenny arbetar sedan mars 2019 på Innovatum och Energikontor Väst. Hon har lång och bred erfarenhet av energi-, miljö- och anläggningsbranschen. Hon har tidigare arbetat med dessa frågor, verksamhets- och affärsutveckling samt infrastrukturbyggande, både strategiskt och operativt. Jenny har även mångårig erfarenhet från upphandlingar och ledning av entreprenader, både som försäljningschef, projektchef och projektledare.

Joel Karlberg

Projektmedarbetare Biogas Väst.

Joel började som projektmedarbetare på Hållbar Utveckling Väst i mars 2018 när plattformen Biogas Väst flyttade in i huset.

Joel är miljövetare med inriktning miljöekonomi från SMIL-programmet på Handelshögskolan. Tidigare rörde sig Joel mest i fjällvärlden och har exempelvis skrivit en skidguide till Sareks Nationalpark.

Lars Magnusson

Kommunikatör.

Lars arbetar som kommunikatör inom företagsrelaterade projekt, Sol i Väst, Green Building A-Z och kommunnätverket för hållbar utveckling.

Han är från början journalist, utbildad vid Journalisthögskolan i Göteborg, och har arbetat som reporter och redaktör på tidningar och radio. Närmast kommer han från en tjänst som kommunikatör i den ideella sektorn.

På fritiden umgås Lars med familj och vänner, sysselsätter sig som konstnär med främst måleri och teckning, bakar bröd och springer.

Maj-Liz Hedendahl

Projektledare. Samordning av kommunnätverket för hållbar utveckling.

Maj-Liz arbetar sedan januari 2003 på Hållbar utveckling Väst, som projektledare och samordnare.

I sin nuvarande roll som samordnare för Kommunnätverket för hållbar utveckling ansvarar hon för att stödja deltagande kommuners arbete med hållbarhet.

Maria Olsson

Projektledare och kommunikatör. Regional samordnare Energi- och klimatrådgivarnätverket.

Maria har jobbat på Hållbar utveckling Väst sedan 2012 och har en bred roll här. Hon jobbar idag 50 % med EKR-samordningen tillsammans med Ellen och resterande del med kommunikation.

Maria är utbildad systemvetare med en magisterexamen i Informatik och högskoleexamen i mediateknologi. Maria har jobbat i offentlig verksamhet sedan 2002.

Fritiden läggs på hund, träning och tävling. Trädgård, fotografering och olika typer av kreativt skapande är andra stora intressen.