fredrik_grund.jpg

Fredrik Grund

Projektmedarbetare Biogas Väst

Fredrik är gymnasieingenjör i botten, har sedan kompletterat med olika kurser inom Miljö och energiteknik på Högskolan i Halmstad. Fredrik har läst ett traineeprogram på exportrådet i Göteborg ett år med inriktning på exportförsäljning. Fredrik har läst projektledning och jobbat många år internationellt med projektledning han är certifierad projektledare inom IPMA. De senaste tre åren har Fredrik varit projektledare för Biogas2020-projektet. Tidigare har Fredrik jobbat internationellt inom vatten och avloppsreningsbranchen under många år.

På fritiden är Fredrik aktiv friluftsmänniska som har paddlat kajak i flera av världens hörn tillsammans med sin fru Ida. Även andra friluftsaktiviteter och träning är högt på agendan. Sedan i september är familjen utökad med dottern Saga som tar stor plats på fritiden. Fredrik är väldigt intresserad av renovering av gamla hus och klimatsmarta lösningar.