Medarbetare

Anna Derneryd

Projektledare, Insatsprojekt Solel.

Anna är utbildad meteorolog (fil. mag. i fysik) och arbetar på Energikontor Väst sedan april 2019.

Bo Ramberg

Processledare. Biogas Väst.

Bosse arbetar sedan mars 2018 som processledare i Biogas Väst.

Jan Alam

Projektledare. Nätverk för energieffektivisering, Stöd för energikartläggning i företag.

Jan driver företagsrelaterade projekt på Energikontor Väst: regionala noder för energikartläggningsstöd och energieffektiviseringsnätverk för företag. Han har tidigare arbetat i konsultbranschen som uppdragsledare för energiprojekt och har erfarenhet inom energieffektivisering, projektledning, fastighetsautomation och VVS-teknik.

Jenny Andersson

Innovationsledare Energi. Projektledare Sol i Väst.

Jenny arbetar sedan mars 2019 på Innovatum och Energikontor Väst. Hon har lång och bred erfarenhet av energi-, miljö- och anläggningsbranschen. Hon har tidigare arbetat med dessa frågor, verksamhets- och affärsutveckling samt infrastrukturbyggande, både strategiskt och operativt. Jenny har även mångårig erfarenhet från upphandlingar och ledning av entreprenader, både som försäljningschef, projektchef och projektledare.

Joel Karlberg

Projektmedarbetare Biogas Väst.

Joel började som projektmedarbetare på Energikontor Väst i mars 2018 när plattformen Biogas Väst flyttade in i huset.

Joel är miljövetare med inriktning miljöekonomi från SMIL-programmet på Handelshögskolan. Tidigare rörde sig Joel mest i fjällvärlden och har exempelvis skrivit en skidguide till Sareks Nationalpark.

Maj-Liz Hedendahl

Projektledare. Samordning av kommunnätverket för hållbar utveckling.

Maj-Liz arbetar sedan januari 2003 på Energikontor Väst, som projektledare och samordnare.

I sin nuvarande roll som samordnare för Kommunnätverket för hållbar utveckling ansvarar hon för att stödja deltagande kommuners arbete med hållbarhet.

Maria Eléhn

Projektledare. Samordning av Kommunnätverket för hållbar utveckling.

Maria jobbar sedan oktober 2019 på Energikontor Väst som samordnare för Kommunnätverket för hållbar utveckling. Där ansvarar hon för att stödja deltagande kommuners arbete med hållbarhet och naturvård.

Maria Olsson

Projektledare och kommunikatör. Regional samordnare Energi- och klimatrådgivarnätverket.

Maria har jobbat på Energikontor Väst sedan 2012 och har en bred roll här. Hon jobbar idag 50 % med EKR-samordningen tillsammans med Ellen och resterande del med kommunikation.

Maria är utbildad systemvetare med en magisterexamen i Informatik och högskoleexamen i mediateknologi. Maria har jobbat i offentlig verksamhet sedan 2002.

Marlene Garhall

Projektledare, REDI Resfria Digitala möten i offentlig sektor.

Marlene arbetar sedan mars 2019 på Innovatum och Energikontor Väst. Hon har bred erfarenhet inom transportlogistik. Hon har tidigare arbetat med verksamhetsutveckling, både strategiskt och operativt. Marlene har även mångårig erfarenhet från upphandlingar och inköp, både som inköpsansvarig, projektledare men också som chef.

Mats Bjälkholm

Verksamhetsledare Energi och Energikontor Väst

Mats arbetar sedan april 2018 på Innovatum och Energikontor Väst men har lång erfarenhet av energiområdet. Mats har varit konsult, VD och expert med fokus på energifrågor i över 20 år och stor erfarenhet av EU-projekt. I dag leder Mats arbetet inom Energikontor Väst och fokusområdet Energi på Innovatum.

Mats har en kandidatexamen i energiteknik med kompletterande kurser inom ekonomi, juridik och miljö mm. Mats kommer närmast från konsultarbete med energi, innovation och affärsutveckling.