Projekt

Här listar vi projekt som genomförs eller har genomförts inom ramen för nätverket.

Horisont 2020
1 januari, 201530 december, 2016
Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro för perioden 2014- 2020.
Skyddsvärda träd
1 oktober, 201131 januari, 2015
Kunskapsspridning om grova lövträds värde för hotade arter och behov av skydd.
Miljömålsstöd för kommuner
5 september, 201330 maj, 2014
Projektet siktar på att ta fram ett material som kan fungera som stöd för kommunerna i deras miljömålsarbete
Cykla tryggt och säkert - kommunal planering för ökad cykeltrafik
1 januari, 201228 november, 2012
Ökad fokus på kommunal cykelplanering för att skapa bättre förutsättningar för privatpersoner att använda cykeln som alternativ till bilen.
Miljöstatistik - uppföljning av kommunala miljömål
4 juli, 201130 juni, 2012
Projektet ska underlätta kommuners miljöredovisning och regional miljömålsuppföljning.
FlexiCyklist
1 augusti, 201031 december, 2011
FlexiCyklist tittar närmare på familjernas transportbeteende - är en cykelkärra ett alternativ till bilen?
Miljömål i näringslivet
1 januari, 201015 februari, 2011
Projektet miljömål i näringslivet syftar till att hitta dialogformer som skapar ömsesidig förståelse för målsättningar, drivkrafter och förutsättningar för miljömålsarbetet i kommun och näringsliv.
Projekt Hållbar utveckling Väst 2005 - 2008
1 april, 200531 mars, 2008
Nätverk och gemensamma projekt för miljösamordnare i Västra Götaland.