Kalendarium

Energilyftet - Seminarium i Göteborg 26 oktober

Göteborg
26 oktober, 2016 - 09:0015:00

Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning som vänder sig främst till dig som är beställare, konsult, ingenjör, arkitekt, byggprojektledare, förvaltare eller drifttekniker. Utbildningen är en av Energimyndighetens kunskapsinsatser för att påskynda utvecklingen mot lågenergibyggnader, både när det gäller nybyggnad och ombyggnad, och för kommande energikrav. På seminariet presenteras Energilyftet, drivkrafter till lågenergibyggande, och goda exempel. Vi diskuterar hur ni arbetar lokalt och regionalt.

Nätverksträff Skövde 25 okt

Skövde
25 oktober, 2016 - 09:0015:00

Fokus för höstens EKR-träffar ligger på den nya EKR-förordningen och kommande utlysning, med syfte att vi tillsammans skall skapa de bästa förutsättningarna för kommande års energirådgivning.

Vi har därför valt att gå ifrån ordinarie upplägg med delregionträffar och istället arrangera nätverksträffar som vänder sig till hela nätverket. 

Under nätverksträffen den 25 oktober i Skövde kommer vi diskutera och samverka runt ansökningar för EKR, utökad EKR och CEK.

Energilyftet - Seminarium i Uddevalla 10 oktober

Uddevalla
10 oktober, 2016 - 09:0015:00

Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning som vänder sig främst till dig som är beställare, konsult, ingenjör, arkitekt, byggprojektledare, förvaltare eller drifttekniker. Utbildningen är en av Energimyndighetens kunskapsinsatser för att påskynda utvecklingen mot lågenergibyggnader, både när det gäller nybyggnad och ombyggnad, och för kommande energikrav. På seminariet presenteras Energilyftet, drivkrafter till lågenergibyggande, och goda exempel. Vi diskuterar hur ni arbetar lokalt och regionalt.

Framtidsveckan i Göteborg 3-9 oktober

Göteborg
3 oktober, 2016 - 09:009 oktober, 2016 - 17:00

Programmet börjar ta allt mer form för Framtidsveckan, det kommer bli estradpoesi, impro, föredrag, panelsamtal och fest och mycket mer! Några teman som kommer belysas är: hållbar ekonomi, innanförskap, kulturens roll och mobilitet och resande m.m.

Det är ni som är Framtidsveckan, alla kan arrangera något under veckan inom temat, hållbar omställning! Om du så är student, privatperson, en organisation eller ett företag. 

Energieffektiva lantbruk i väst

Tarsled Stommen 1 , Herrljunga
29 september, 2016 - 17:0020:00

Välkommen till en kväll om framtidens eldrivna lantbruksfordon samt energieffektiviseringsmöjligheter!

 

Hållbar utveckling Väst i samarbete med Hushållningssällskapet Väst bjuder in lantbrukare i Västra Götaland till träffar om energi. Kom och diskutera hur man på bästa möjliga sätt kan spara energi på gården.

 

Nätverksträff 22 sept

22 september, 2016

Fokus för höstens EKR-träffar ligger på den nya EKR-förordningen och kommande utlysning, med syfte att vi tillsammans skall skapa de bästa förutsättningarna för kommande års energirådgivning. 

Vi har därför valt att gå ifrån ordinarie upplägg med delregionträffar och  istället arrangera nätverksträffar som vänder sig till hela nätverket. 

Grön Ekonomi - Hållbara satsningar och investeringar

Göteborg
14 september, 2016 - 09:3016:00

Välkommen till en av höstens mest spännande seminariedagar! En dag där ekonomi möter miljö, när nya konstellationer möts och intressanta samtal inleds.

Vi blir inspirerade av de goda exempel som finns i Sverige och får även en utblick av vad som händer i världen. Vår förhoppning är att erfarenheterna från dagen kan ge er inspiration i ert arbete på vägen till det hållbara samhället. Det kommer att finnas tid för samtal om vad ni gör idag i den egna kommunen och vad som kan göras framöver.

 

Energieffektiva lantbruk i väst

Ebbetorp gård 2, Hjo
13 september, 2016 - 17:0020:00

Välkommen till en kväll om framtidens eldrivna lantbruksfordon samt energieffektiviseringsmöjligheter!

 

Hållbar utveckling Väst i samarbete med Hushållningssällskapet Väst bjuder in lantbrukare i Västra Götaland till träffar om energi. Kom och diskutera hur man på bästa möjliga sätt kan spara energi på gården.

 

Arbetsgruppsmöte företagsrådgivning webbmöte

webb
8 september, 2016 - 09:3011:00

Alla Energi- och klimatrådgivare hälsas välkomna på möte för arbetsgruppen för företagsrådgivning! Den 8 september Kl. 09:30 - ca 11:00.

Energieffektiva lantbruk i väst

Vänerparken 13, Vänersborg
25 augusti, 2016 - 17:3020:00

Inställd, träffen kommer flyttas till ett senare tillfälle!

Hur sparar man på bästa möjliga sätt energi på gården och vilka stöd finns att söka för energieffektivisering? Är solceller lönsamt för lantbruk? Vilken roll kommer eldrivna lantbruksfordon att spela i framtiden?

Hållbar utveckling Väst bjuder i samarbete med Hushållningssällskapet Väst in lantbrukare och andra intresserade till en spännande kväll om energi. Läs mer i inbjudan till höger.