sparrasskolan_fotomontage.jpg

Strukturerat energiarbete och förändring av energibeteenden

Kotten, Dämmevägen 11, Kungälv
6 november, 2018 - 08:3016:00

Att jobba strukturerat med energi kan spara mycket pengar och dessutom ge andra mervärden. Den 6:e november träffas vi i Kungälv för att ta del av arbetet i Green Buildings pilotprojekt samt få reda på vad som leder till ett förändrat energibeteende i verksamheten. Både nya och gamla deltagare i Green Buildings kommunnätverk är välkomna till en inspirerande träff med Green Building A-Z.

Inom pilotprojekten i Kungälv och Lidköping har driftpersonalen fått utbildning i energieffektiv drift av fastigheter ledda av Peter Karlsson, Aktea Energy AB. I samband med utbildningen har verktyg utvecklats för att integrera metoderna i befintlig verksamhet genom att skapa bättre rutiner och proaktivt energiarbete.

Att förändra energibeteenden är en viktig del i att sänka sin energianvändning. Andreas Nilsson, forskare i beteendepsykologi, från Göteborg Universitet kommer dela med sig av sin forskning om hur vi skapar förändring.

Vi besöker sedan Sparråsskolan, som blev klar 2017 med lösningar som hybridventilation och ett tydligt energifokus. På taken finns solceller och hela skolan är byggd enligt Miljöbyggnad Guld.

PROGRAM

08.30 Drop in med frukostfika

09.00 Välkomna! Information från Hållbar Utveckling Väst
Daniel Hårdfelt, Hållbar Utveckling Väst

09:15 Pilotprojektet i Kungälv, Green Building A-Z. Inom ramen för Green Building A-Z har driftpersonalen i pilotprojekten i Kungälv och Lidköping fått utbildning i energieffektiv drift av fastigheter. I samband med det arbetades det fram verktyg för rutiner och ett mer proaktivt arbete. På träffen får vi höra om utbildningen och verktygen av Aktea och om Kungälvs erfarenheter ett år efter utbildningen. Johannes Pelz, Kungälvs kommun, Peter Karlsson, Aktea

10:45 Att förändra energibeteenden. Andreas Nilsson, forskare i beteendepsykologi på Göteborgs Universitet, berättar om sin forskning om hur vi kan påverka energibeteenden. Andreas Nilsson, Göteborgs Universitet.

12.00 Lunch

13:00 Diskussion. Vad har vi för egna erfarenheter av drift- och brukarbeteende? Hur kan vi implementera det vi lärt oss under dagen i våra egna organisationer?

13:45 Introduktion till studiebesöket på Sparråsskolan. Johannes Pelz, Kungälvs kommun.

14:00 Fika

14:15 Studiebesök Sparråsskolan. Klar under hösten 2017 med lösningar som hybridventilation och byggt med ett tydligt energifokus. På taken finns solceller och skolan är byggd enligt bedömningskriterier från Miljöbyggnad Guld. Lokalerna är anpassade för att vara flexibla och kan nyttjas av andra verksamheter.

16.00 Avslutning

Anmälan: Senast den 30 oktober till sofia.lilja@huv.nu

För vem? Kommunnätverket riktar sig främst till tjänstemän i kommuner och kommunala bolag som jobbar med fastighet, energi, miljö och hållbarhet. Deltagandet är kostnadsfritt.