Nätverksträff för Miljöstrategigruppen den 21 februari i Alingsås

Alingsås
21 februari, 2019 - 08:4016:15

Plast – vägar och verktyg för minskad miljöpåverkan

Under dagen kommer vi att titta på metoder och verktyg för att minska miljö­problemen kopplade till användning av plast.

Med utgångspunkt i kommunens roll diskuterar vi problemområden som nedskräpning, kemikalier och mikroplast.

Program

08.40   Samling med kaffe/te och fralla.

09.20   Inledning

Kommunens ansvar vid nedskräpning – vad säger lagen? Vi får även exempel på hur Bohuskommunerna konkret arbetar med nedskräpning genom Strandstädarkarta. Ulrika Marklund, miljöstrateg, Orust kommun.

Mindre avfall, plast och engångsmaterial – så gör Göteborgs Stad. Göteborgs Stads arbete med att minska avfallet tilldelades 2018 års Miljöstrategipris. Karin Nielsen, processledare för avfallsförebyggande, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

12.00   Vegetarisk lunch på Grand Hotel

13.00   Konstgräsplaner är andra största källan till mikroplast. Med syfte att minska spill från konstgräsplaner har Naturvårdsverket initierat en beställargrupp för ökad kunskap och driva på utvecklingen på marknaden. Koordinator Pernilla Holgersson, berättar om beställargruppens arbete. Projektägare är Sveriges Fritid- och Kulturchefers Förening.

Dialog och diskussion kring kommunens roll

Miljöeffekter av plaster och plastrelaterade kemikalier. Bethanie Carney Almroth, Universitetslektor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet, ger oss en bild av forskningen kring plast och dess miljöeffekter. Vilka konsekvenserna får vår plastanvändning och vilka vägar finns för att minska problemen?

16.15    Avslut och hemfärd

 

Det praktiska

PROGRAM: I listen till höger hittar du inbjudan och program.
PLATS: Grand Hotel, Alingsås
TID: 21 februari 2019, kl. 9.20-16.15, med samling och fika från kl. 8.40.
MÅLGRUPP: Miljöstrateger och övriga relevanta tjänstemannagrupper från medlemskommunerna inom Kommunnätverket för hållbar utveckling.
ANMÄLAN: Anmäl dig här nedan senast den 11 februari. Glöm inte att ange önskemål kring kost.
KOSTNAD: 350 kr per deltagare.
FRÅGOR: Kontakta Maj-Liz Hedendahl, maj-liz.hedendahl@energikontorvast.se.

Den här händelsen tar inte emot fler anmälningar.