photo-1534844624972-72af3082566e.jpg

Frukostmöte om det senaste inom biogasforskningen!

Göteborg
4 juni, 2019 - 08:0010:00

Detta blir två spännande och intensiva timmar där du kommer att få massor med ny information och energi på ett lättserverat sätt. Några av föredragshållarna deltar via länk så att vi inte belastar miljön med onödig resande.

Många kommer att vilja vara med, så vänta inte för länge att anmäla dig, antalet deltagare är begränsat och dessutom ingår ju frukost !

Sista anmälningsdag är den 29 maj

07.30 frukostfralla med kaffe/te serveras

08.00 Biogas Väst hälsar välkommen.

08.05 Direkt in i rötkammaren: Hur skall man hantera sina bakterier för att få maximal biogasmängd?
Anna Schnürer, professor och samverkanslektor i bioenergi
Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU har koll på bakterierna i biogasprocessen.

08.25 Nästa steg i processen: Småskalig uppgradering av rågas med hjälp av askfilter.
Henrik Olsson, senior projektledare inom RISE, (Research Institutes of Sweden) Jordbruk och livsmedel med biogasfrågor. forskar på uppgradering av biogas med askfilter.

08.35 ”Economy of scale” eller funkar det med mellanstor LBG-produktion ?
Daniel Tamm, senior projektledare från RISE berättar om möjligheterna för LBG-produktion i kombination med askfiltret.

08.45 Kan det bli biogasdrivna elfordon i framtiden ? Utveckling av bränsleceller SOFC (Solid Oxide Fuel Cells) för biogas pågår på Chalmers.
Jan-Erik Svensson, professor, Oorganisk Kemi på Chalmers redovisar möjligheterna med dessa bränsleceller.

09.05 Hur går det med forskningsuppdaget inom LBG-Arena projektet ?Karl Jivén,forskare och projektledare, IVL lämnar en lägesrapport och blickar framåt.

09.20 Biogaspotentialen i Sverige och specifikt i Västra Götaland, vad är den egentligen ?
Anders Hjort projektledare på IVL reder ut begreppen och förklarar de antaganden som leder till olika bedömningar.

09.30 Inspel från nationell forskning:

Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik, Linköpings universitet och föreståndare för BRC berättar om BRCs vision och vad de kan bidra med för att flytta fram biogasens positioner. Förklarar pedagogiskt biogasens olika samhällsnyttor kopplat till Sveriges 16 miljökvalitetsmål.

Pål Börjesson, professor, miljö och energisystem. Lunds Universitet. Biogasens positiva utfall sett utifrån ett livscykelperspektiv är accepterat i Sverige, men hur ser det ut internationellt ?

10.00 Avslutning, hur driver vi utvecklingen framåt tillsammans
Bo Ramberg avrundar frukostmötet.

ANMÄLAN: https://magnetevent.se/Event/frukostmote---vad-hander-inom-biogasforskningen-29997/